NÁSOBIČ Q V PŘIJÍMAČI

Zde vám nabízím doplněk, který umožňuje zvýšit citlivost a selektivitu přijímače pomocí kladné zpětné vazby bez jeho podstatných úprav. Je to v podstatě nedobuzený generátor elektronických kmitů s kladnou zpětnou vazbou, jejíž velikost je možno měnit. Zvolíme-li si takový režim generátoru, že kompenzace aktivních ztrát v laděném obvodu je poněkud menší než 100%, nedojde k rozkmitání obvodu, ale částečnou náhradou ztrát se činitel Q obvodu bude podstatně zvyšovat, což nám zlepší jak selektivitu, tak i citlivost, třeba i desetinásobně. Násobič Q se nejčastěji zabuduje přímo do přijímače, těsně u směšovače. Je také možno jej provést jako samostatnou jednotku s vývody k připojení do přijímače.

Emitorový proud tranzistoru, určující jeho zesílení, je možno plynule nastavovat pomocí potenciometru R2. Při malém proudu emitoru je zpětná vazba nízká, ale s narůstajícím proudem vlivem většího zesílení tranzistoru se zpětná vazba postupně zvětšuje, až konečně stupeň přichází do stavu, kdy se rozkmitá. Také tento stav můžeme s úspěchem využít, pokud nemáme v přijímači záznějový oscilátor pro příjem CW a SSB, přičemž se dá docílit šířky pásma na výstupu směšovače třeba 500 Hz, nebo i méně. Připomínám, že hodnoty laděného obvodu L1 a C1 musí být samozřejmě nastaveny na mezifrekvenční kmitočet přijímače.

Námět: http://prograham.jimdo.com/