PŘIJÍMAČ 7 MHz

Za pár kaček je v prodeji oblíbený, známý integrovaný obvod NE602 (SA602), obsahující zapojení oscilátoru a vyváženého směšovače (viz obrázek 1). S výhodou je možno jeho vlastnosti využít pro stavbu přímosměšujících přijímačů, jakých je na webu uvedena celá řada. Pro zajímavost zde nabízím schéma jednoduchého přijímače pro amatérské pásmo 7 MHz, kterých jsme v kroužku postavili s úspěchem několik.

Obrázek 1 – struktura integrovaného obvodu

Vstup od antény je přiveden na laděný obvod, pro jednoduchost jsme zde použili mezifrekvenční transformátor z vyřazeného VKV přijímače, který je původně naladěn na kmitočet 10,7 MHz, Abychom se dostali na požadovaných 7 MHz, doplnili jsme jej dalším keramickým kondenzátorem s kapacitou 60 pF.

Obrázek 2 – zapojení přijímače

Obrázek 3 – zapojení vývodů integrovaného obvodu.

Zdroj http://nauchebe.net/2010/11/priemnik-b-diapazone-7-mgc-ha-osnove-invertora/