MALÝ RX PRE PÁSMO 3.5MHz

Prijímač 3.5Mhz

   Prijímač má preladenie v celom pásme 80m, pri príjme SSB signálov si musíme naladiť správne postranné pásmo lebo RX prijíma obidve postranné pásma. Je to dané princípom priameho zmiešavania kmitočtu. V podstate celý prijímač je integrovaný v IO A244D, tento obvod obsahuje všetko potrebné pre KV prijímač. Využil som s úspechom aj vnútorný oscilátor A244D, ladenie je varikapom KB105G a stabilita je výborná. Na vstupe je použitá dvojobvodová pásmová priepusť s kapacitnou väzbou. Signál potom pokračuje na symetrický vstup A244D. Za detektorom je zaradený LC obvod naladený na 700Hz. Vlastne len tento obvod tvorí NF selektivitu prijímača. Aj takýto jednoduchý obvod v NF ceste veľmi pomôže pri príjme CW signálov a príjem SSB signálov je príjemný, nezkreslený. Cievka v rezonančnom obvode L7 je navinutá na maličké hrnčekové jadro, pre dosiahnutie potrebnej indukčnosti som musel použiť tenký drôt. Na väčší hrnček s vyššou konštantou AL by vyšiel menší počet závitov a hrubší drôt, určite by sa to prejavilo rapídnym vzrastom NF selektivity prijímača no na úkor rozmerov RXu. Ja som prijímač konštruoval hlavne na hľadanie rušiacich lámp na sídlisku. Niekedy lampa nesvieti (ale odoberá prúd) a produkuje ohromné rušenie hlavne v pásme 80m - úplne znemožní príjem. Toto rušenie vadí dosť aj v pásmach 160 a 40m, na horných pásmach nie je poznateľné. Prijímač sa osvedčil aj v bežnej prevádzke, citlivosť je veľmi dobrá - na príjem blízkych staníc vystačíme aj s 1m kusom drôtu. Doska plošných spojov je obojstranná, horná strana slúži ako zem. Ukostrené vývody súčiastok sú prispájkované priamo na fóliu, okolo priechodzích otvorov je fólia odstránená väčším vrtákom. Motív plošného spoja je tým pádom jednoduchší, netreba navrhovať zemné spoje. Prepážky pri vstupných obvodoch sú z tenkého pocínovaného plechu (konzerva), prispájkované o fóliu. Na napájanie prijímača som použil najmenšiu bežne dostupnú batériu 9V. Napätie pre varikap je nutné stabilizovať, pri starnutí batérie by sa posúval frekvenčný rozsah prijímača, nastavíme ho výberom zenerovej diódy na 7V. Prijímač počúva aj pri nižšom napätí batérie, no signály "cestujú" ako sa vybíja batéria. Pri oživovaní najprv skontrolujeme odoberaný prúd, má byť okolo 20mA. Funkčnosť NF zosilňovača s IO 741 overíme dotykom prsta na vstup IO - v slúchadlách musíme počuť brum. Skontrolujeme napätie na varikape pri krajných polohách ladiaceho potenciometra, napätie plynule rastie od nuly do 7V. Čítač frekvencie pripojíme na väzobné vinutie oscilátorovej cievky, čítač musí mať vysokoimpedačný vstup inak oscilátor vysadí. Jadrom cievky nastavíme oscilátor do pásma, možno bude treba málo zmeniť aj hodnoty kondenzátorov. Oscilátor nastavíme aby kmital od 3480 do 3820 kHz. Oscilátor v A244D kmitá v širokom rozsahu frekvencií, pri zmene parametrov oscilačnej cievky a príslušných kondenzátorov môžeme prijímač naladiť do ľubovoľného segmentu KV. Samozrejme treba previnúť aj vstupný filter. Krabička pre prijímač je zospájkovaná z odrezkov kuprextitu ako vidno na fotografií. Na strednú priečku krabičky prispájkujeme štyri matičky M3 o ktoré priskrutkujeme cez krátke dištancie dosku prijímača. Batériu drží strmeň z osvedčeného pocínovaného plechu ktorý tiež prispájkujeme o priečku krabičky. Vypínač som urobil jednoducho: použil som konektor pre slúchadlá so zapínacím kontaktom ktorým sa pri vytiahnutí slúchadiel preruší kladný pól napájania. Lepšie by asi bolo použiť spriahnutý vypínač na potenciometri riadenia zisku prijímača.

Technická dokumentácia: