Transceiver z přijímače

 

Před nějakou dobou jsem popisoval superjednoduchý přímosměšující přijímač, jen jako připomínku viz jeho zapojení:

 

 

Jelikož jsem s ním byl velice spokojen, zvláště při procházkách podzimní přírodou, začal jsem uvažovat, jak jej rozšířit na transceiver. Když již mám oscilátor (T3), tak je přeci možné jeho signál zesílit a pouštět do antény. Jeho kmitočet je sice poloviční, ale obvod L1 je laděn na přijímaný kmitočet, tedy dvojnásobek, a tedy i při vysílání vybere pro vyzáření dvojnásobek oscilátorového kmitočtu, tedy tak zvanou druhou harmonickou.

 

A nyní jak na to – z druhého obrázku je vidět, že přibyl (mimo jiné) ještě jeden tranzistor, který pracuje jako výstupní vysokofrekvenční zesilovač, a jeho pracovní bod je nastaven do třídy C a tedy pracuje nejenom jako zesilovač, ale i jako zdvojovač kmitočtu – a to je přesně to, co potřebujeme. Dokonce zde dochází k jednomu žádoucímu jevu, totiž při zaklíčování se kmitočet oscilátoru posune o cca 1 kHz, a tím je vyřešen RIT – tedy změna kmitočtu mezi příjmem a vysíláním o výšku zázněje. Tuto metodu však nelze použít na vyšších pásmech (7 nebo 14 MHz), jelikož zde je posun kmitočtu příliš velký.

 

 

Výkon vysílače v tomto zapojení není příliš velký, ale jako QRPP zařízení chodí uspokojivě. Samozřejmě není problém přidat na výstup ještě jeden tranzistor, který výkon patřičně zvedne, ale to již je námětem dalšího pokračování. Každopádně doporučuji k odzkoušení toto minimalistické zapojení, pro získání zkušeností na pásmu provozem s blízkými stanicemi. Alespoň to neudělá na pásmu tolika ostudy, a výkon zvednout až teprve po získání praxe.

 

K přepínání PŘÍJEM – VYSÍLÁNÍ slouží jednoduchý vypínač, buď páčkový, nebo isostat, který sepne relé Re1 ovládající kontakty Re1a a Re1b. V poloze RX (příjem) je relé rozpojeno a jeho klidové kontakty propojují obvody oscilátoru a vstupu tak, jak je tomu ve vlastním, dříve popsaném, přijímači. Po sepnutí relé je odpojen obvod směšovače od antény a výstup oscilátoru je připojen k bázi tranzistoru T4, pracujícího jako zdvojovač a výstupní zesilovač. V obvodu emitoru je připojen klíč, kterým přerušujeme vysílaný signál v rytmu telegrafních značek. Obsahuje také vf tlumivku a kondenzátor, sloužící k omezení klíčovacích nárazů – kliksů.

 

Další možností je použít relé se třemi páry kontaktů, klíč zapojit místo přepínače RX-TX a třetí pár kontaktů místo původního klíče. Tuto možnost jsem ale neodzkoušel, jelikož jsem neměl po ruce vhodné relé, takže to ponechávám na těch, kdo si toto zařízení postaví.

 

Nakonec – celé zapojení je tak jednoduché, že každý, kdo již se alespoň z dálky dostal k vysokofrekvenčním obvodům, jeho činnost jistě pochopí.

Autor RV3GM