RUŠIČKA

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Takže pouze teoreticky – může se stát, že sousedé za zdí si v nočních hodinách pustí televizi příliš hlasitě, a nedá se při tom usnout. Proto bylo navrženo toto zařízení osazené jedním integrovaným obvodem typu 74LS04, které vyzařuje široké spektrum kmitočtů v okolí 500 MHz až do vzdálenosti kolem 30 metrů, dovede dokonce účinně zasáhnout i mobilní telefony (což by se mohlo hodit zejména v našich věznicích, hihihi…).

Pro zhotovení tohoto zapojení byly použity (mimo napájecího zdroje) dvě součástky, jednak integrovaný obvod 74LS04 a dále dolaďovací kondenzátor (trimr) s kapacitou 3 až 15 pF. Jako anténa byl použit kus drátu o délce 2 až 3 m. V závislosti na změně kapacity kondenzátoru je možno přístroj přeladit na libovolný rozsah kmitočtů s šířkou 500 MHz.

Vývody číslo 2 a 3, stejně jako 4 a 5 jsou spolu propojené, mezi vývody 1 a 6 připájíme smyčku z drátu. Obecně platí, že čím budou propojky delší, tím více bude produkovat rušení. Místo dolaďovacího kondenzátoru, pokud není k dispozici, mohou být použity i dva zkroucené izolované drátky, představující polepy kondenzátoru. Zkrucováním nebo rozkrucováním měníme kapacitu. Napájecí napětí může být v rozsahu 4 až 12V, vhodná je například 9V destičková baterie.

Literatura - kniha: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками.