RUŠIČKA

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Onehdy se na mne obrátil známý se zajímavým problémem – jeho soused v chatové osadě jej neustále obtěžuje značně hlasitou hudbou z reproduktoru na zahrádce. A že prý když existují rušičky mobilů, zda by také nemohla existovat rušička rádia. Upozornil jsem jej, že něco takového sice existuje, ale je zakázané, že by mohl tvrdě narazit, na což odpověděl, že klidný odpočinek na sluníčku po celotýdenním shonu v montážní hale plné nepříjemného bušení a skřípání by mu za to stál. Takže – pouze teoreticky, jak by takový přístroj asi mohl vypadat, ale v žádném případě nedoporučuji jej stavět.

Na různých webových stránkách pro kutily se sice vyskytuje dosti návodů na podobné rušičky, ale nepříliš účinné – vyzařují jen v malém okolí a jsou schopny zarušit pouze několik málo stanic (v rozsahu +/- 3 MHz). Nakonec padla volba na sice poněkud složitější zapojení, ale zato schopné obsáhnout celé FM rozhlasové pásmo do vzdálenosti kolem 50 metrů, samozřejmě v závislosti na použité anténě.


Takže jak toto zařízení pracuje – oscilátor T1 s tranzistorem BF199 (BFR93, 2N3570, BFY90, 2N3600) pracuje s velmi silnou kladnou zpětnou vazbou, a tím pádem generuje spoustu parazitních kmitočtů kolem základního daného laděným obvodem, v uvedeném případě tedy v okolí 100 MHz +/- 10 MHz. Tento režim je docílen vyšší kapacitou kondenzátoru 12 pF pro vazbu laděného obvodu s bází. Za normálních podmínek by měl mít kapacitu maximálně 10 pF, doporučoval bych pro snadnější uvádění do chodu použít zde kapacitní trimr.

Signál z oscilátoru je dále zesílen dvěma širokopásmovými stupni, v prvém (T2) je možno použít libovolný vf tranzistor (zde je použit stejný jako v oscilátoru), druhý zesilovací stupeň by měl být osazen výkonnějším typem tranzistoru. Pochopitelně, že zde pak musíme použít chladič. Ke kolektoru výkonového zesilovače T3 (zde použit 2SC1846 z důvodu nízké ceny) je připojena anténa, kterou představuje kousek drátu nebo teleskop, vzdálenější anténu je vhodné připojit přes stíněný kabel (koaxiál, souosý kabel).

A jedeme dále. Prostě jen vysílat nosnou vlnu, třeba i širokopásmovou, je pro daný účel dost málo. Výkonnější rozhlasové stanice se mohou tímto protlačit. Takže abychom docílili nemožnost normálního příjmu stanic, musíme signál ještě modulovat pomocí jednoduchého generátoru nízkofrekvenčních kmitočtů založeným na integrovaném obvodu CD4011AE, což je 4 x 2 vstupový obvod NAND v pouzdru DIP14, viz následující obrázek. Modulační kmitočet je dán hodnotami R a C, a je kolem 1 až 3 kHz s přerušovací periodou 0,1 až 3 sekundy.


Zapojení vývodů IO CD4011

Cívka oscilátoru L1 je navinuta měděným smaltovaným vodičem o průměru 0,5 až 1 mm vzduchově na průměru 5 mm (tip pro navíjení viz ZDE) a má 10 závitů s odbočkou ve středu vinutí. Vysokofrekvenční tlumivky Tl1, Tl2 a Tl3 je možno použít buď již hotové s indukčností 10 až 50 uH, nebo je možno navinout cca 10 závitů na feritovém toroidu 7x4x2.

Rušička se dá napájet buď od akumulátoru, nebo síťového napájecího zdroje 12 až 15 V, schopného dodat proud nejméně půl Ampéru. Naprosto vyhoví síťový transformátor s diodovým můstkovým usměrňovačem a elektrolytickým kondenzátorem řádu tisíců mikrofarad.


Pokud by se vám popsané zařízení zdálo málo výkonné, je zde stále ještě možnost odkoupit z armádního výprodeje něco většího, což by již spolehlivě pomohlo.

Ještě jednou připomínám, že použití zde popsaného zařízení je v rozporu se zákonem.

Varoval jsem vás.

Použité polovodiče:

Oscilátor a zesilovač (T1, T2)
BF199
VF tranzistor NPN
Ic = 0,025 A
Uce0 = 25 V,
Ucb0 = 40 V,
Pd = 0,5 W,
h21E = 38,
fT = 550 MHz,
Pouzdro = TO92
3,80 Kč

Koncový stupeň (T3)
2SC1846
VF tranzistor NPN
>Ic = 1 A
Uce0 = 35 V,
Ucb0 = 45 V,
>Pd = 1,2 W,
>h21E = 85-340,
fT = 200 MHz,
>Pouzdro = TO126
6,96 Kč

Převzato z http://elwo.ru/