OSCILÁTOR S RELÉ

V jednom zapojení, vyvíjeném v radiokroužku, jsme potřebovali aby bylo spínáno s vteřinovými intervaly. No což o to, pomaluběžný oscilátor s tranzistory nebo s číslicovým či analogovým integrovaným obvodem zase není takový problém, ale – jsme koumáci – musíme si jej zjednodušit. Výsledek našeho snažení viz na obrázku.

Jak to vlastně pracuje. No samozřejmě jednoduše, kondenzátor C1 se nabíjí ze zdroje přes odpor R1, a jakmile napětí na kondenzátoru dosáhne hodnoty spínacího napětí relé Re1, toto sepne, čímž rozpojí kontakty Re1a a relé (samozřejmě i kondenzátor) odpojí od napájecího zdroje. Co se děje dále, je jasné – kondenzátor C1 se začne vybíjet přes vinutí relé, a po poklesu napětí na něm pod hodnotu přídržného napětí relé, toto odpadne a celý cyklus se dále opakuje furt dokola.

Ve vzorku zapojení bylo použito neznámé relé z vraku nějakého průmyslového zařízení s odporem cívky 400 ohmů spínající při napětí kolem 10V, rychlost spínání se dá nastavit hodnotou odporu R1 v rozmezí 22 až 470 ohmů. Elektrolytický kondenzátor C1 měl na sobě uveden údaj 2 200 uF, ale po mnoha zkušenostech s používáním starších kondenzátorů jsme zjistili, že jeho skutečná hodnota se může lišit od uvedené až o +/- 50 procent. Takže doporučuji hodnotu kondenzátoru vyzkoušet, podle požadované rychlosti spínání. Rychlost samozřejmě závisí i na vlastnostech relé. S uvedenými součástkami relé spínalo s rychlostí přibližně 1 krát za vteřinu.