MŮJ PRVNÍ TRANZISTOR 7
REGULÁTOR OTÁČEK VENTILÁTORU

Tento článek je dalším v sérii  ve  které si vysvětlujeme základní použití různých součástek, v tomto díle si vyzkoušíme tak zvaný termistor, což je elektronická součástka, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě. Rozlišujeme dva druhy termistorů - NTC a PTC termistor. NTC (někdy označovaný jako negistor) je termistor s negativním teplotním koeficientem, což znamená, že se zahřáním součástky odpor klesá, kdežto u termistoru typu PTC (někdy označovaný jako pozistor) jeho zahřáním odpor roste.

Integrovaný stabilizátor napětí STAB (typ 7805) udržuje napětí mezi svými vývody 2 a 3 rovné 5V, nezávisle na potenciálu vývodu 2 spojeného se společným (záporným) přívodem ze zdroje napětí 12V přes odpor R1 (470 ohmů), viz také článek STABILIZÁTORY 2 na tomto webu.

Změnou úbytku napětí na odporu R1 (tedy změnou hodnoty tohoto odporu) se dá nastavit napětí mezi výstupem (pin 3) stabilizátoru a společným (mínus) vývodem zdroje, čili napětí dodávané na motor ventilátoru M. Odporem R1 teče součet vlastního proudu stabilizátoru a proudu přes termistor NTC upevněného na objektu, nebo v prostoru, který chceme ventilátorem ochlazovat. Se zvýšením teploty termistoru se jeho odpor zmenšuje a tedy se proud protékající jím a odporem R1 zvětšuje. To má za následek zvýšení napětí na tomto odporu a tím i zvýšení napětí na ventilátoru, který se pak otáčí rychleji a zvyšuje odvod tepla z ochlazovaného objektu.

Zenerova dioda ZD omezuje napětí vznikající na odporu R1 tak, aby na ventilátor se nedostalo vyšší napětí než součet zenerova napětí a napětí stabilizátoru, tedy 6,8 + 5 = 11,8 V, a to i při vyšším napětí napájecího zdroje.

Zdroj: Радио №3 2013