Regulace ventilátoru

Na schématu je znázorněn jednoduchý obvod, umožňující regulaci otáček stejnosměrného ventilátoru, jaký se používá v počítačích a jiných elektronických zařízeních ke chlazení obvodů.

Účinnost chlazení závisí na otáčkách ventilátoru, čím na něj přivedeme vyšší napětí, tím má samozřejmě i vyšší otáčky. Pomocí termistoru NTC je řízeno výstupní napětí známého stabilizátoru LM317, a tím pádem i velikost napětí přiváděného na ventilátor, tím i jeho otáčky.

Henryk Podgórski