REGULOVANÝ ZDROJ NAPĚTÍ

Stalo se, že jsme do kroužku dostali hromádku „nějakých“ desek plošných spojů, plné germaniových výkonových tranzistorů. Neměli jsme právě pro ně žádné využití, tak putovaly do úschovny pod stolem. Jenže – najednou se po čase vyskytla potřeba několika napájecích zdrojů s regulací napětí. AHA!

Začneme tedy od základů. Díky tomu, že odpor přechodu emitor – kolektor germaniového tranzistoru, polarizovaného v propustném směru, je velmi malý, můžeme vhodně otevřený tranzistor použít také jako nízkonapěťový usměrňovač. Zapojení takového jednoduchého usměrňovače je na následujícím obrázku.

 Protože v tomto zapojení je použit jen jeden tranzistor, je to ve skutečnosti jednocestný usměrňovač. Řízení výstupního napětí tohoto zdroje probíhá v obvodu báze, takže je možné snadno a jednoduše získat regulaci napětí od nuly až do maximální hodnoty. Velikost odporu R2 a potenciometru P1 závisí na použitém tranzistoru a požadovaném rozsahu regulace. Při použití výkonového tranzistoru volíme menší hodnoty odporů, pro tranzistory s menším dovoleným ztrátovým výkonem větší hodnoty. Pokud potenciometrem P1neobsáhneme celý požadovaný rozsah regulace, je zapotřebí zmenšit hodnotu odporu R1.

Viz také A. Židan, B. Milobar, Spojevi sa tranzistorima,
Technička kniga, Zagreb 1967