REGULÁTOR MOTŮRKU

Zde je popsán regulátor otáček stejnosměrného motůrku z dětských hraček, jehož pomocí je možno regulovat a stabilizovat otáčky motůrku i při změně zatížení.

Motůrek je zapojen do obvodu emitoru tranzistoru T2. Signál zpětné vazby se snímá z malého odporu R4 a přivádí se do obvodu báze tranzistoru T1. Při zvětšení zátěže roste proud motůrku a tím se zvětšuje úbytek napětí na odporu R4, což vede k ke zvětšení proudu tranzistorem T2  a tím ke zvýšení proudu báze tranzistoru T1, čímž se zvětší napětí na motůrku a jeho příkon roste. Při zmenšení zátěže proběhnou popsané procesy v obráceném sledu. Počet otáček motůrku nastavujeme při chodu „naprázdno“ pomocí potenciometru R1 změnou proudu báze tranzistoru T2. Potenciometrem R4  se nastaví rozsah, ve kterém se může měnit příkon motůrku při zachování stejných otáček.