RÁMOVKA PRO 7 MHz

Tato rámová anténa pro pásmo 40 metrů byla původně zhotovena pro jednoho amatéra, který neměl možnost přístupu na střechu ani natáhnout anténu na některý upevňovací bod v okolí domu. Naštěstí bydlí v cihlovém domě, který není stíněn železobetonem jako paneláky, takže si ji mohl zavěsit na okno a v pohodě pracovat.

Přizpůsobovací transformátor L1 – L2 je navinut na toroidním jádru průměru 50 mm neznámých vlastností, pocházející ze spínaného zdroje z počítače. Vinutí L1 má 12 závitů měděným smaltovaným vodičem o průměru 1 mm, vinutí L2 má 4 závity stejným vodičem. Před vinutím doporučuji na toroid navinout izolepu, nebo papírovou lepicí pásku, aby nedošlo k prodření izolace vodiče. Vineme těsně, závit vedle závitu, a obě vinutí jsou na protilehlých stranách toroidu, čímž se minimalizuje kapacitní vazba.

Zdroj http://radiostorage.net/?area=news/854