RÁMOVKA 14MHz NA CHATU

Je to již pár let, kdy jeden známý po získání koncese neměl možnost natáhnout anténu, tehdy jsme to vyřešili takto: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_160-15/ant160-15.html . No ale přeci jen, člověk je trápen nespokojeností (hnací síla pokroku), a chtěl by taky nějaké ty DéiXy na 20 metrech. Opět jsme využili toho,že jeho dům byl vlastně jen z dřevotřísky (Okál), tedy žádné železobetonové stínění, a stvořili takovouhle divnou věc – rámovku podle PD7MAA, viz obrázek. Připomínám, že pro dřevěné chaty je to vynikající řešení, pokud nechcete mít venkovní, snadno zcizitelnou anténu a máte málo prostoru. Směrování – podle toho, na kterou stěnu ji zavěsíte.

Trochu si ji popíšeme. Je to ve skutečnosti magnetická smyčka, která pro pásmo 14 MHz má obvod 6 metrů. Při naladění má šířku pásma větší než 300 kHz, ve středu rozsahu je PSV 1:1 s kondenzátorem 150 pF paralelně ke svodu. Při pokusech může být nahrazen i větším, například 250 pF proměnným a jeho pomocí lze nalézt co nejnižší hodnotu PSV při rezonanci. Již prvé pokusy daly výborné výsledky po Evropě, třebaže pouze s 5 W. Jako zátěžový test byla anténa otestována se 100 W, více jsme si vzhledem k improvizovanému kondenzátoru na horním konci rámu netroufli. Rozhodnutí znělo – je to anténa určená pro FT 817.

Horní kondenzátor je vyrobena ze zkrouceného anténního drátu (třeba tzv. zvonkový), nebo asi 25 cm kousek koaxiálu RG-213 (nastavit při ladění) který svou délkou (tedy kapacitou) slouží pro naladění na pracovní kmitočet.

Horní ladicí kondenzátor.

Anténu ladíme změnou délky smyčky, nebo počtem závitů horního kondenzátoru na požadovaný kmitočet. Kdo rád laboruje, může místo něj připojit ladicí kondenzátor (doporučuji), jeho pomocí nastavit rezonanci podle GDO (nejnižší PSV) a pak jej změřit a nahradit pevným kondenzátorem.

Stejně doporučuji takto postupovat při ladění kapacity kondenzátoru připojeného paralelně k napájecímu svodu.

Napájecí bod s kondenzátory 100 pF a 47 pF paralelně.

Napájecí bod v testovacím režimu.

Pokud by někdo měl zájem zhotovit si tuto anténu i pro jiné amatérské pásmo, uvádím zde údaje o délce vodiče pro rám:

30m. : 7m
20m. : 6m
17m. : 4.8m
15m. : 4.2m
12m. : 3.5m
10m. : 3m

Inspirace http://ra1ohx.ru/publ/antenny_kv/wall_loop_20m_konstrukcija_komnatnoj_antenny/1-1-0-705