CO TO JE RÁMOVÁ ANTÉNA

Někteří amatéři nemaji zcela jasnou představu, k jaké třídě antén patří rámové neboli smyčkové antény, při debatách pak často dochází k nedorozumnění. V podstatě tyto antény představují další vývojový stupeň skládaných dipólů. Klasický skládaný dipól (podle obrázku 1) má impedanci kolem 300 ohmů.

Šířka pásma skládaného dipólu, jak je dobře známo z literatury i z praxe, je několikrát větší než u jednoduchého dipólu. To je jeho nespornou výhodou, ovšem na druhou stranu má nevýhodu ve vyšší vstupní impedanci. Pokud tuto anténu natáhlete do výšky, obdržíte klasickou čtvercovou rámovou anténu (viz obrázek 2).

Rámová anténa zabírá více prostoru, než skládaný dipól, ale zase z tohoto důvodu má větší zisk ve srovnání s jednoduchám nebo i skládaným dipólem. Jelikož oba zde uvedené typy antén (skládaný dipól a rámová anténa) jsou symetrické, je nutno pro jejich napájení použít buď dvoulinku (žebříček), nebo v případě napájení souosým kabelem je nutno zařadit symetrizaci, buď smyčku, bebo balun (budou popsány v některém z pokračování této série článků).

Zdroj http://radio-teca.ru/