AM PŘIJÍMAČ

Ozval se jeden ze čtenářů těchto stránek se stížností, že zde popisuji stavbu přijímačů jenom na krátké vlny, a že on by si chtěl postavit „rádyjo“ na střední vlny, aby mohl poslouchat třeba Country Rádio a podobné stanice, které na VKV nejsou. No tak dobrá, zkusíme něco takového. Něco, co již v minulosti zvládli v kroužku žáci pátých tříd, i bez nápovědy, třeba jen podle tohoto schématu:

Je to klasické zapojení ještě z elektronkových dob, takže je dostatečně ověřené, jen místo „lampičky“ je zde použit tranzistor, může to být libovolný typ z řady KC, BC, KF, BF atd. Prostě a jednoduše, je to typický zpětnovazební přijímač, tedy tranzistor zavádí vysokou úroveň kladné zpětné vazby ze svého výstupu zpět na vstup, na kmitočtu daném nastavením vstupního laděného obvodu, pro největší citlivost nastavíme potenciometr zpětné vazby těsně před bod rozkmitání. Pak tento obvod poskytuje kromě zesílení signálu také funkci detektoru.

Podrobnosti o integrovaném obvodu nf zesilovače jsou uvedeny v několika předešlých článcích, jako třeba  ZDE nebo ZDE a v dalších. Pro napájení jsou použity čtyři tužkové články (typ AA),  doporučuji alkalické. Cívka L1 má 75 závitů pro ladicí kondenzátor 120 pF, nebo 36 závitů pro ladicí kondenzátor 365 pF.

Inspirace k tomuto povídání byla převzata z časopisu "Electronics Now", July, 1997 strana 8.