RADIOPÍŠŤALKA

Na jednom z výletů našeho radiokroužku jsme se pokoušeli o komunikací telegrafní abecedou, pomocí píšťalky. No celkem to probíhalo v pohodě, až do okamžiku, kdy jeden z žáčků vznesl námitku – ale to moc daleko slyšet není, dalo by se to nějak zesílit? No, někde v přírodě, v lese pouštět pískání přes pořádný zesilovač není tak docela fér, na to musíme jinak.

Jak? Prostě vysílačkou! No a aby to bylo jó ekologické, tak budeme používat obnovitelný zdroj elektrické energie. Hned při další schůzce kroužku jsme se do toho pustili, takže nakonec z toho vznikl vysílač napájený (a ovládaný) tou píšťalkou, ba dokonce to fungovalo i na hlas „TÁÁ TY TÁÁ“.

K součástkám:

Reproduktorky, sloužící jako mikrofon, jsme použili běžné ze starých tranzistoráků o průměru 6 až 8 cm s výkonem cca 500 mW, s impedancí 8 ohmů, prostě jaký kdo sehnal.

Trafo1 je bývalý výstupní transformátorek, rovněž z tranzistoráčku, s převodem 8 na 1200 ohmů.

Diody D1 až D4 jsme použili germaniové vf typy

Tlumivka – tuto zastoupil vazební transformátorek z tranzistoráku staršího typu, pokud máte možnost výběru, měl by mít malý odpor vinutí, asi tak do 25 ohmů, v nejhorším případě maximálně do 50 ohmů.

Krystal pro pásmo 80 metrů byl použit ze starých televizorů.

Tranzistor libovolný VF, raději germaniový, i když v jednom případě byl použit KC507 a chodilo to také.

Cívka L1 a L2 je navinuta na kostřičce s feritovým dolaďovacím jádrem z bývalého mf transformátorku, L1 má 16 závitů a L2 4 závity.

Jak to vlastně pracuje – zvuk přijatý reproduktorkem je v něm přeměněn na elektrickou energii, kterou v transformátoru zvýšíme na takovou úroveň, abychom po usměrnění mohli napájet jednoduchý oscilátor řízený krystalem. Na jeho výstupu je dolní propust, dvojitý PI-článek, který slouží k filtraci vyšších harmonických kmitočtů, pokud by se vyskytly, a tím k „vyčistění“ žádoucího signálu, který pak je vyzářen z antény a můžeme jej přijímat na libovolném přijímači, který je schopen naladit požadovaný kmitočet (dle použitého krystalu) a hlavně je schopen přijímat nemodulovanou telegrafii.

Námět AA1TJ