RADIOMIKROFON 300m

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušování zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

Hodnoty zde použitých součástek nejsou příliš kritické a mohou se poněkud odchylovat na jednu nebo druhou stranu. Citlivost na zvuk dovoluje zaznamenat hlasitý hovor v místnosti, pokud by se nf část doplnila ještě jedním zesilovacím stupněm, je zařízení schopno zpracovat i šepot. Samozřejmě ale by pak hlasitý hovor vadil, jelikož zde není použita automatická regulace citlivosti, ale co by jste od tak jednoduchého zařízení mohli chtít. Pokud by jste toto zapojení chtěli použít přímo jako bezdrátový mikrofon držený v ruce, a hovořit (či snad dokonce zpívat) přímo do mikrofonu, pak ani ten jeden použitý stupeň nf zesilovače nebudete potřebovat.

Jako mikrofon byla použita telefonní elektretová vložka, další možností je použít mikrofon ze starých vyřazených kazetových magnetofonů. Na zadní straně vložky jsou dva kontakty, z nichž jeden je propojen s kostrou. Na druhý kontakt přivedeme napájecí napětí přes odpor 4,7 až 22 kiloohmů. Pokud by pro vaše účely bylo zesílení nf signálu příliš vysoké, je možno jej snížit zařazením odporu s hodnotou od 100 ohmů do 10 kiloohmů do obvodu emitoru nf zesilovače. Odpor v obvodu emitoru druhého tranzistoru omezuje pracovní proud oscilátoru. Jeho zmenšením se sice docílí zvětšení výkonu, ale rozhodně nedoporučuji zmenšení jeho hodnoty pod 50 ohmů, tranzistor by se začal přehřívat. Naopak zvětšení jeho hodnoty má za následek zlepšení stability kmitočtu, snížení výkonu a tím tedy i k prodloužení životnosti napájecí baterie.

Cívka laděného obvodu je navinuta vzduchově (tj. bez kostry) vodičem 0,5 mm na průměru 5 mm a pro rozsah VKV FM má 5 až 6 závitů. Zhruba nastavíme kmitočet kapacitním trimrem v obvodu, a jemně doladíme stlačením nebo roztažením závitů cívky. Po nastavení doporučuji dolaďovací kondenzátor nahradit pevným kondenzátorem odpovídající kapacity. Vazební cívka pro anténu je umístěna souběžně s cívkou ladicího obvodu, na její „horké“ straně ve vzdálenosti cca 2 – 3 mm a je navinuta stejným vodičem 4 závity. Přiblížením vazební cívky k laděnému obvodu, případně zvětšením počtu jejich závitů zvětšujeme výstupní výkon do antény, ale zároveň klesá stabilita kmitočtu vlivem změn kapacity antény na laděný obvod. Řídíme se podle toho, zda přiblížení ruky k anténě změní podstatně kmitočet – pak raději vazbu uvolníme.

Na dalších obrázcích je znázorněna jedna z možností konstrukce radiomikrofonu, tato verze je určena pro napájení z devítivoltové destičkové baterie („kostka“) a jako základ je použita destička s kontakty ze staré baterie. Tomuto stylu montáže se také říká „UGLY konstrukce“.

Na zadní stranu destičky s kontakty jsou připájeny dva kousky silnějšího vodiče, průměru alespoň 1 mm, a na ně jsou pak připájeny všechny zbývající součástky.

Námět http://comradely.ru/