Prijímač R4 a SSB

OM3CKU

Ten kto používa R4-ku na príjem SSB mi určite dá za pravdu, že ladenie staníc nie je zrovna najpohodlnejšie. Hlavnou príčinou je nutnosť ovládať okrem ladenia a BFO aj regulátor vf citlivosti a hlasitosti. Toto je spôsobené aditívnym zmiešavaním prijímaného signálu a signálu z BFO. Zmiešavanie nastáva na prvej mriežke poslednej elektrónky medzifrekvenčného zosilňovača E9. Pri príjme CW nie je výraznou nevýhodou citlivosť aditívneho zmiešavania na pomer spracovávaných signálov. Pri spracovaní SSB signálu sa nevhodný pomer prejavuje veľkým skreslením. Pri snahe o vyriešenie tohto problému som sa snažil o čo najjednoduchšie riešenie, preto som zavrhol zložité prestavby detektora. Výsledkom je riešenie, pri ktorom celá úprava spočíva vo vypustení jedneho kondenzátora, pridaní jedneho rezistora a kúska drôtu. Celá úprava je realizovaná v obvode E9 a spočíva v prestavbe na multiplikatívne zmiešavanie s injekciou signálu do tretej mriežky, ktorú je nutné odpojiť od kostry a pripojiť ju na kostru cez R = 100kΩ. Bohato stačí miniatúrny rezistor, nie je nijako výkonovo namáhaný. Signál z BFO je privádzaný zo špičky, kam bol pôvodne prispájkovaný kondenzátor C67, ktorý odpojíme ako nepotrebný.  Pôvodné zapojenie je na obr. 1 a upravené na obr. 2.  Pre úpravu je nutné vybrať blok mf a nf z prijímača. Na túto demontáž je potrebné odmontovať gombíky šírky pásma a BFO, vyskrutkovať dve skrutky M3 na zadnej časti šasi a skrutky M4 pri konektore napájania bloku a približne v strede spodnej časti bloku (medzi E10 a E11. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na odpojenie konektoru privádzajúceho mf signál zo zmiešavača.

Výsledok predčil očakávanie. Rozdiel v citlivosti pred a po úprave nebol merateľný. Naladenie SSB staníc bez rozdielu sily signálu bolo možné hlavným ladením, dokonca aj pri zapnutom AVC, čo v pôvodnom zapojení bolo prakticky nemožné. BFO je pri tom nastavené fixne medzi prvú a druhú čiarku smerom dolu pre LSB a opačne pre USB.

Dúfam, že tento príspevok pomôže majiteľom inak celkom vydareného prijímača k jeho ešte lepšiemu využitiu.


Poznámka OK1IKE:

Tuto úpravu jsem odzkoušel na ruském přijímači R-311 a byl jsem překvapen kvalitou příjmu nejen SSB, ale i CW. Vřele doporučuji.Dále jsem dostal mejlem následující text, který upřesňuje možnosti úpravy:

Zdravím!
Se zájmem jsem si přečetl článek SSB NA RXu R4.Je to zajímavé, ale má to jeden háček. Pravděpodobně pro nedostatek elektronek (českých) se ve vojenských opravnách řada přijímačů R4 předělávala na elektronky sovětské (ruské).Sám jsem jich několik viděl.Na pozici E9 byla původní 6F31 nahrazena 6K4P. Elektrické parametry jsou stejné (přibližně). Ale je menší rozdíl v zapojení soklu.Zatím co 6F31 má katodu a G3 vyvedenou zvlášť, tak 6K4P má katodu a G3 uvnitř baňky propojenou. Velmi lehce je možno se přesvědčit ohmetrem. To znamená, že v takto upravených přijímačích nebude úprava z tohoto článku fungovat,protože signál z BFO bude sveden katodovým kondenzátorem k zemi. Proto pozor na záměnu 6F31 a 6K4P!!!!!!
PS: vojáci proto museli jednu nožičku na objímce uštípnout, aby katoda nebyla zkratovaná proti zemi. Ze schematu je to patrné proč.
Petr

Obr.1 – původní zapojení

Obr.2 – upravené zapojení