VÝPOČTY ANTÉNY "DVOJITÝ QUAD"

Anténa s laděným pahýlem (varianta A)
Délka každé strany čtverce = 7564/f  (MHz) (cm)
Vzdálenost mezi čtverci (rámy) A= 3599/f  (MHz) (cm)
Anténa s uzavřeným rámem (varianta B)
Délka každé strany čtverce = 7625/f  (MHz) (cm)
Délka stran reflektoru = 7869/f  (MHz) (cm)
Vzdálenost mezi čtverci (rámy) A = 3599/f  (MHz) (cm)
VLOŽTE KMITOČET : (MHz)
Výpočty od VU2MSU