QRPp TX s TTL obvody

 

Občas bývá zajímavé podívat se do zahraniční literatury, kde se vyskytují originální nápady a zajímavá zapojení, a to i ve starších vydáních. Tak například ve SPRAT č. 33, Winter 1982/83 zveřejnil KL7JHM článek 40m TTL QRP TX. Zapojení mne zaujalo natolik, že jsem jej odzkoušel se svými omezenými možnostmi, za použití součástek vypájených z různých vraků přístrojů nalezených na smetišti.

Zapojení vysílače tvoří dvě části – oscilátor (použil jsem TTL IO MH7400) a koncový stupeň (ve vzorku jsem jej osadil TTL IO MH7403), místo krystalu pro 40m pásmo jsem použil krystal z barevného televizního přijímače s kmitočtem 3,6864 MHz. Při napájení ze zdroje 5V byl výstupní výkon kolem 0,25 W, po zvýšení na 6V (výše jsem si netroufl) bylo docíleno až 0,35 W na výstupní impedanci 50 Ohmů.

Uvádění do chodu je velmi jednoduché, spočívá totiž pouze v kontrole správnosti pájení a v naladění výstupního PI-článku do požadovaného pásma.

Pokud máte k dispozici krystaly pro jiná amatérská pásma, uvádím hodnoty PI-článku i pro další rozsahy.

Pásmo (m)

Kond C1,C2

L1 (závitů)

160

820 pF

33

80

470 pF

23

40

220 pF

17

30

150 pF

14

20

100 pF

12

17

82 pF

10

Jediná (dle mého názoru) nevýhoda tohoto zapojení je v jednom pevném kmitočtu, což může být někdy na obtíž, pokud váš kmitočet obsadí nějaká "BIG GUN" stanice (jak se mi stalo naposledy v závodě 28.9., kdy po 15 spojeních jsem již neměl šanci). Naštěstí ale existuje jednoduché řešení – VXO, Variable Xtal Oscillator, tedy "laditelný" oscilátor osazený krystalem, který je možno v malých mezích přeladit.

Pro tento účel je ale vhodnější místo krystalu použít keramický rezonátor, například ze starších telefonů Tesla Stropkov s kmitočtem 3,58 MHz, které zvládnou přeladění v mnohem větším rozsahu. Výsledkem těchto pokusů je zapojení na dalším obrázku.

Výsledná změna kmitočtu v tomto zapojení je přes 100 kHz, tedy přes celé telegrafní pásmo. Ladicí kondenzátor C lad je duál z kapesního tranzistorového přijímače 2 x 350 pF. Při nastavení na minimální kapacitu byl výsledný kmitočet 3,61 MHz, a při nastavení na maximální kapacitu 3,48 MHz (tedy již pod amatérským pásmem).

Tento výsledek se přímo vnucuje k použití tohoto oscilátoru pro použití v přímosměšujícím přijímači, případně i v malém transceiveru.

Ještě upozorňuji, že uvedené TTL obvody je možno použít nejvýše tak pro pásma 160 a 80m, pro vyšší kmitočty by byly vhodnější obvody z řady TTL 74Sxx, 74LSxx, 74ALSxx a 74Fxx nebo CMOS řady 74HC04 a podobné.