JEDNODUCHÁ ANTÉNA PRO QRP

Počátečním impulsem k napsání tohoto návodu pro mě byl článek ve třetím čísle „CQ QRP“. Jako radioamatér, který je více technik než operátor, trávím většinu času ve společnosti páječky. Na pásmech pracuji poměrně vzácně, a ve skutečnosti jsem nějaké výtečné antény do dneška neměl. Samozřejmě, že uznávám poučku, že dobrá anténa je nejlepší zesilovač. To platilo vždy a platit bude.

Avšak nenechte se odradit od experimentů, i když nemáte právě možnost postavit nějakou „zázračnou“ anténu. Pro zábavu (a to je jeden z hlavních důvodů radioamatérské práce) je docela možné se spokojit s jednoduchou drátovou anténou, a to i pro práci s QRP.

Autor uvádí, že v současné době používá ke své radiostanici anténu „nakloněný paprsek“ o délce asi 20 metrů zavěšenou od okna ve čtvrtém patře ke stromu naproti domu. Anténa funguje na všech pásmech od 40 m výše, na 160 a 80 ji lze považovat za „relativně dobrou“, ale i přesto je možno dělat spojení na těchto pásmech i s QRP. Impedanční přizpůsobení vysoké impedance antény s nízkou výstupní impedancí vysílače lze zařídit pomocí transformátoru 1:9 na feritovém toroidu, v originále byl použit toroid 600NN. Toto přizpůsobení se sice nedá považovat za optimální, ale zato je jednoduché a nevyžaduje žádné přepínání při přechodu z jednoho pásma na druhé. Měřit přesnou hodnotu PSV bohužel nebylo možné, jelikož anténa byla používána s vysílači o velmi malém výkonu (QRPP) ale podle odhadu na žádném pásmu jeho hodnota nepřesahovala 3.

Samozřejmě, že tuto anténu nelze doporučit pro trvalý QRP provoz, ale jako prvá záchrana v moha situacích je použitelná.

72! de Сергей В. Гагарин RZ3GX