Souhrn Q kódů různých služeb

 

A

 

QAA   Kdy myslíte že doletí do ?

QAB            Můžeme dostat povolení na let ? Pro ... Z místa ... Do ... V letové hladině ...

QAC   Vracíte se ?

QAD   Kdy jste odletěl ?

QAE    Máte zprávy o ... ?

QAF    Kdy jste minul ? Minul jsem v hod

QAG   Zařiď let tak abyste přiletěl do ... v hod ...

QAH   Jak jste vysoko

QAI     Bylo hlášeno letadlo v mé blízkosti ? Není hlášeno

QAJ     Mám hledat letoun ... V sousedství nebo ... ? Hledejte ...

QAK   Letí na blízku jiný letoun je nebezpečí srážky

QAL    Chcete přistát v ... ?

QAM            Poslední povětrnostní zpráva ...

QAN            Přízemní vítr ...

QAO            Výškový vítr ...

QAP    Mám dále poslouchat pro Vás na ... kHz ? Poslouchejte ...

QAQ   Jsem blízko zakázaného, omezeného, nebo nebezpečného prostoru ?

QAR    Mohu přerušit poslech na ... min ?

QAS    Letíte nad zakázaným pásmem

QAT    Mám vysílat dále ? Poslouchejte před vysíláním, rušíte ...

QAU   Kde můžeme vypustit palivo ? Hodlám vypustit palivo v ...

QAV   Volám Vás

QAW  Hodlám postoupit po nezdařeném přiblížení

QAX   Zachytil jsem signál pilnosti ...

QAY   Zachytil jsem tísňový signál ...

QAZ            Nemohu přijímat zastavuji pro bouřku

 

B

 

QBA            Viditelnost

QBB    Jaká je výška spodní základny mraků ?

QBC    Můžete mi dát poslední meteorologická pozorování která jste učinil z letadla ?

QBD    Jaké množství pohonných hmot Vám zbývá ?

QBE    Svinuji anténu

QBF    Letíte v mracích ? Letím v mracích ve výšce ... m.

QBG    Letíte nad mraky ? Letím nad mraky.

QBH    Letíte pod mraky ? Letím pod mraky.

QBI     Musí se dodržovat pravidla pro let podle přístrojů (IFR) z .. do ...

QBJ     Jak vysoko je vrchní okraj mraků ?

QBK   Letíte v bezoblačném prostředí ? letím v bezoblačném prostředí v letové hladině ...

QBL    Jsem nucen přistát v ...

QBM   Vyslal ... pro mne zprávu?

QBN   Letíte mezi dvěma vrstvami mraků ?

QBO   Které je nejbližší letiště, kde se povoluje let podle pravidel letu za viditelnosti VFR a které by bylo vhodné k mému přistání ?

QBP    Letíte střídavě v oblacích a mimo oblaka ?

QBR            Nemohu předat zprávu ... v této formě

QBS            Stoupejte nebo klesejte do výšky ... nad ... dříve než se střetnete s podmínkami letu podle přístrojů nebo jakmile dohlednost klesne pod ... a podejte zprávu

QBT    Jaká je dráhová dohlednost v ... /místě/

QBU    Jste si jist že telegram je přesný.Telegram ... není jasný.

QBV    Dosáhli jste letovou hladinu ... nebo prostor ...

QBW   Dostal jste telegram psaný v ... hod. Telg. ... jsem nedostal

QBX    Opustil jste letovou hladinu ... nebo prostor, místo ....

QBZ            Oznamte své podmínky letu vzhledem k oblačnosti. (V odpovědi na QBZ? se uvede jedna ze zkratek QBF, QBG, QBH, QBK, QBN nebo QBP)

 

C

 

QCA            Můžeme změnit letovou hladinu z ... na ...

QCB            Způsobujete zdržení tím že ... 1 vysíláte když na vás není řada, 2 odpovídáte pozdě, 3 neodpovídáte na mé…

QCC   Jaká je volací značka SOPA nebo (OTC)

QCE    Kdy můžeme očekávat povolení na přiblížení ?

QCF    Doba zdržení neurčitá povolení na přiblížení očekávejte nejdříve do ...

QCG   Mám pro Vás převzít poslech na ... kHz

QCH            Můžeme rolovat na ...

QCI            Udělejte ihned 360 stupňů zatáčku ...

QCJ     Můj příjem je na moment přerušen

QCK   Moje přístroje jsou v pořádku

QCL    Mám poruchu příjmu

QCM   Zdá se že máte poruchu ve vysílání

QCO   Jak zní můj signál? Váš signál zní ... 1 dobře, 2 špatně, 3 mění se

QCP    Váš tón je špatný

QCQ   Váš tón je čistý

QCR    Váš tón se mění

QCS    Můj příjem je porouchán

QCT    Můj příjem krátkých vln je porouchán

QCW  Vaše značky se ztrácejí

QCX   Jaká je Vaše úplná volací značka ? Až do dalšího oznámení používejte úplnou volací značku

QCY   Pracuji s vlečnou anténou

 

D

 

QDB    Poslal jste zprávu ... příjemci ... ? Nemohl jsem dopravit

QDC            Telegram ... byl poslán drátem

QDD            Telegram ... byl odmítnut

QDF    Jaká je Vaše hodnota D v .../poloha/

QDH   Co je příčinou tohoto rušení ?

QDK            Odpovídejte v abecedním pořádku volacích značek

QDL    Hodláte žádat o řadu zaměření? Hodlám

QDM   Jaký magnetický kurs mám sledovat do ... ?

QDO   Můžete požádat stanici X, aby vysílala svou volací značku a nepřetržitou čárku po ... min, na ... kHz, abych mohl použít gonio ? Požádám ...

QDP    Chcete přijmout radiotelegrafickou kontrolu… ? Přijmu .

QDR    Moje magnetické zaměření vzhledem k Vám ?

QDS            Nemohu teď přijmout radiotelegrafickou kontrolu ...

QDT    Letíte za dobré horizontální viditelnosti ? Letím ...

QDU   Zrušte můj letový plán IFR nebo letový plán IFR zrušený v ... (čas)

QDV   Letím za vodorovné viditelnosti méně než 1000 m.

QDX   Přijal jsem radiotelegrafickou kontrolu (koho).

QDY            Magnetický kurs za bezvětří k ... je ... stupňů v ... hod.

 

E

 

QEA            Můžeme přejít letovou dráhu před sebou ? Můžete ...

QEB            Můžeme otočit na křižovatce ?

QEC            Můžeme otočit o 180° a vrátit se po dráze? Můžete

QED    Mám sledovat sledovat naváděcí automobil ? Sledujte ...

QEF    Jsem na parkovišti ? Jste ...

QEG            Můžeme opustit parkoviště? Opustili jste parkoviště?

QEH            Můžeme rolovat na vyčkávací stanoviště dráhy číslo ...?

QEJ            Můžeme rolovat na místo vzletu?

QEK    Jste připraven na okamžitý vzlet ? Jsem

QEL            Můžeme vzlétnout (a po vzletu udělat otáčku do ... )?

QEM   Jaký je stav povrchu přistávací dráhy ?

QEN    Mám čekat na svém místě? Čekejte ...

QEO    Mám uvolnit dráhu?

QES    Je v platnosti pravý okruh v ... (místo)?

 

F

 

QFA            Povětrnostní stav na úseku od ... do ...

QFB    Světla 1 přibližovací, 2 dráhová, 3 přibližovací a dráhová jsou mimo provoz

QFC    Jaké je množství, druh a výška základní oblačnosti nad ... (údaj) v místě?

QFD    1 Je světelný maják ... v provozu? 2 Můžete rozsvítit ... světelný maják v ...? 3 Můžete zhasnout maják v ... do doby než přistaneme?

QFE    Jak mám nastavit tlakovou stupnici svého výškoměru, aby přístroj indikoval výšku nad používanou vztažnou úrovní

QFF    Jaký je (v ...) současný atmosferický tlak, přepočítaný na střední hladinu moře podle meteorologických postupů?

QFG    Jsme nad Vámi?

QFH    Mohu sestoupit pod mraky ?

QFI     Letiště je osvětleno.

QFK            Vypusťte rakety rudohnědé barvy

QFL            Vypusťte barevné rakety

QFM   V jaké výšce mám letět ?

QFN            Nesvinujte anténu dokud nedám znamení (Konec vysílání)

QFO    Mohu přistát přímo z kursu ?

QFP    Můžete mi dát poslední informace o ... zařízení v místě ?

QFQ    Jsou přibližovací a dráhová světla rozsvícena ?

QFR    Je můj podvozek poškozený ?

QFS    Je radiové zařízení v ... provozu ?

QFT    Mezi kterými výškami nad ... se pozorovalo tvoření námrazy v ... ?

QFU    Jaký je magnetický směr (nebo číslo) dráhy v používání?

QFV    Řada přijímacích světlometů je rozsvícena.

QFW   Jaká je délka dráhy v používání v ... ?

QFX            Pracujeme (nebo budeme pracovat) s pevnou anténou.

QFY            Oznamte prosím nynější povětrnostní podmínky pro přistání. Nynější ...

QFZ            Předpověď počasí pro oblast ...

 

G

 

QGA   Mohu přistát okamžitě podle signálu majáku ?

QGB            Nemůžete přistát v ... podle signálu majáku.

QGC   ... (vlevo nebo vpravo) od dráhy číslo ... jsou překážky

QGD   Ve vašem směru jsou překážky ve výši ... m.

QGE    Jaká je moje vzdálenost k Vaší stanici ? (používá se ve spojení s QIM, QDR, QTE, QUJ)

QGF    Vaše poloha směrem ke mně ... .

QGG   Jak rychle chcete sestoupit ?

QGH   Mohu přistát podle pravidel o ... .

QGI            Nemůžete přistát podle pravidel o sestupu mraky.

QGJ     Omezte svá sdělení na absolutní minimum.

QGK   Letím tak aby moje zeměpisné zaměření vzhledem k ... bylo na ... stupnici.

QGL    Mohu vlétnout do kontrolovatelného pásma ? Můžete ...

QGM            Nesmíte vlétnout do kontrolovatelného pásma! (opusťte)

QGN   Mohu přistát v ... .Můžete.

QGO            Nemůžete přistát v ... .

QGP    Kdy jsem na řadě s přistáním ?

QGQ   Čekejte na instrukce a zůstaňte na výšce ... m.

QGR    Mohu přistát v ... bez okruhu nalevo? Můžete ...

QGS            Nemůžete přistát bez okruhu nalevo!

QGT    Leťte …min opačným směrem než dosud.

QGU   Leťte …min magnetickým kursem ...

QGV   Vidíte mě? Vidím

QGW  Je můj podvozek dobře vysunutý?

QGY            Nemůžete přistát podle metody ZZ !

QGX   Mohu přistát podle metody ZZ? Můžete ...

QGZ            Udržujte směr na ... .

 

H

 

QHA   Užíváte poznávacího hesla nesprávně

QHB            Upozorňuji důrazně pro ... na zprávu ... kterou máte ve sbírce.

QHC   Volám vás na ... kHz.

QHD   Co je příčinou zdržení (špatného vysílání)

QHE            Oznamte až budete na ... úseku přiblížení 1 napříč větru, 2 po větru, 3 v poslední zatáčce, 4 na konečném přiblížení

QHF    Váš kmitočet je příliš vysoký

QHG            Můžeme se zařadit do provozního okruhu v letové hladině?

QHH            Nouzově přistáváte? Přistávám ...

QHI     Jste na ... 1 vodě, 2 zemi

QHK            Vysílejte předběžnou výzvu, než začnete s dopravou

QHL    Od ... do ...

QHM   PBL byla přijata. Ověřte je-li třeba od stan. odkud pochází a RPT

QHN            Převezmete geohlídku na …kHz.

QHO            Nemohu (nebo XY nemůže) užívat…

QHQ            Můžeme převést …přiblížení v ...?

QHR    Sdělte mi až tuto zprávu obdržíte

QHS            Vypněte přístroje IFF na 10 min, vyjma letadlo ... .

QHT            Uvedená stanice nechť předá automaticky zprávu ostatním, kterým obvykle předává

QHY            Upozorňujeme Vás na ...

QHZ    Mám kroužit nad letištěm (nebo udělat kruh). Kružte ...

 

I

 

QIA     Ověřte poznávací heslo posledního vysílání

QIB     Volací značka letounu který vás sleduje je ... .

QIC     Spojte se s radiem s ... na …kHz v ... hod.

QID     Je váš… vadný?

QIE     Jakého kmitočtu užíváte ?

QIF     Na jakém kmitočtu pracujete ... ?

QIG     Zjistěte poslech a hlaste se na ... kHz pro druhé spojení

QIH            Přepněte (nařiďte ať XY přepne) na příjem na ... kHz

QII            Urychlete odpověď na ... .

QIJ      Jeden či více vysílačů současně zapojených do tohoto vysílání má poruchu ale vysílání pokračuje na zbývajících vysílačích. Takto vysílané zprávy budou opakovány po odstranění závady.

QIN            Přepněte na kmitočet .. a čekejte na volací značku letounu ... .

QIO     Rušíte (XY ruší) tím že jste neuposlechl příkaz počkat.

QIP     Spusťte (1 volací zař., 2 zkuš.pásku, 3 synchron. pásku, 4 dopr. pásku)

QIR     Depeše pro základnu

QIS     Vysíláte teď s nejvyšší energií ?

QIT            Následující zpráva byla automaticky předána stanici ... (příjemci)

QIU     Je to vaše ... (1, 2, 3) žádost o (odpověď)?

QIW    Co překáží automatickému přijímání ?

QIZ     Užijte mžikového světla

 

J

 

QJA     1 je moje páska převrácená? 2 jsou moje značky a mezery převrácené ?

QJB            Použijete 1 rádio, 2 kabel, 3 telegraf, 4 dálnopis, 5 telefon, 6 přijímač, 7 vysílač, 8 reperforátor

QJC            Přezkouším svůj 1 rozdělovač vysílače, 2 automatický dávač, 3 perforátor, 4 ,reperforátor, 5 přijímač dálnopisu, 6 motor přijímače dálnopisu, 7 klávesnici, 8 anténový systém

QJD     Vysílám ... 1 písmena, 2 čísla

QJE     Je můj frekvenční posun ... 1 příliš velký, 2 příliš malý, 3 správný

QJF     Můj signál při přezkoušení monitorem (kontr. zař.) ... je vyhovující ... 1 místně, 2 při vyzařování

QJG     Mám přejít zpět na automatické vysílání ?

QJH     Mám vysílat ... 1 svou zkušební pásku, 2 zkušební text

QJI      Budete trvale vysílat ... 1 značku, 2 mezeru

QJK            Přijímám ... 1 trvalou značku, 2 trvalou mezeru, 3 předpětí pro značku, 4 předpětí pro mezeru

QJL            Předejte jen pro informaci

QJM            Zkontrolujte šifrování zprávy ... a opakujte

QJN            Přejděte na rámovou anténu goniometru na ... kHz (a vraťte se na základnu)

QJQ    Pošlete mi (1. depeši, 2. depeši, atd ... )

QJP     Můj ... přístroj přechodně nefunguje

QJO    Tato zpráva (zpráva X) byla předána mimo pořadí běžných čísel zpráv

QJR     Zpráva ... byla přijata adresátem v ... hod.

QJS     Jaká je čitelnost mých zpráv ?

QJT     Radar nefunguje

QJW            Neustaňte v nepřetržitém poslechu (na ... kHz) dokud nedostanete jiný rozkaz

QJY     ... lze spojit radiotelegraficky

 

K

 

QKA            Poznávací heslo této zprávy je ... .

QKB            Majákové přibližovací zařízení je mimo provoz

QKC   Stav moře (v…) 1 dovoluje přistání ale ne vzlet, 2 činí přistání krajně nebezpečné

QKD   Zdá se mi že vaše relais vázne

QKF            Můžeme být vystřídaní o (... hodině) ? Můžeme očekávat že budeme vystřídani v ... hod (kým ...) 1 letadlem ... (poznávací značka), 2 plavidlem kterého volací znak je ...

QKG            Vystřídání se uskuteční, naváže ... (poznávací značka) 1 vizuální, 2 komunikační styk s trosečníky

QKH   Ohlásíte podrobnosti pátrání po souběžných tratích 1 směr pátrání, 2 vzdálenost mezi jednotlivými souběžnými tratěmi, 3 letová hladina výška ... používaná při pátrání

QKI            Nemůžete přistát podle majákového přibližovacího zařízení

QKJ    Můžete se přiblížit podle majákového přibliž. zařízení

QKK   Hlavní maják pracuje ale vnitřní zařízení je mimo provoz

QKL    Můžete přistát podle majákového přibližovacího zařízení

QKM            Majákové přibližovací zařízení v ... je v chodu.

QKN   Letadlo zjištěno v poloze ... kurs …v ...

QKO   Které jiné složky se zúčastní operace?

QKP    Jakým způsobem se pátrá ? 1 po souběžných tratích, 2 ve čtvercích, 3 po souběžných protilehlých tratích, 4 po kolmo lomených tratích, 5 obrysově, 6 společně s letadlem a lodí

QKZ    Hlavní maják přívodného radiového zařízení pracuje, ale vyšší signální maják nepracuje

 

L

 

QLA    Sdělte poznávací heslo své poslední zprávy

QLB    Můžete přezkoušet vysílání stanice ... a hlásit dosah, kvalitu atd. jejího signálu.

QLC    Užijte kódové značky.

QLD    Kdy bude nutná změna kmitočtu ? V ... hod.

QLG    Stanice dočasně (na ... min) opustí síť aby se spojila… .

QLH    Budete vysílat současně na kmitočtu ... a kmitočtu ... .

QLI     Jsem připraven vysílat volací značku.

QLJ            Uvedený letoun se vrací na základnu.

QLM   Zadržte mou zprávu ... dokud nebude potvrzena její správnost.

QLN            Zaměření neznámé stanice na ... kHz …hod.

QLO    Mám použít ...?

QLP            Předejte ... jen pro vysílání BAMS.

QLQ    Vaše zaměření bylo ... .

QLR            Nepodnikejte už nic k předání zprávy ... .

QLS    Běžné číslo poslední zprávy od vás… je ... .

QLT            Předáno poštou.

QLU            Nemohu zjistit vaši polohu.

QLV            Potřebujete ještě rádiové zařízení?

QLW   Zjistím poslech na ... kHz.

QLZ    Začněte vysílání otáčivým majákem.

QLX    Použijte zkráceného goniometrického postupu.

 

M

 

QMA   Sdělte poznávací heslo pro vysílání.

QMB   Nemohl jsem předat zprávu.

QMC   Měním stanoviště a během přemisťování budu udržovat spojení.

QMD   Moje anténa byla poškozena.

QME   Jsem připraven přijmout vaše zaměření na ... kHz.

QMF   Váš kmitočet je správný.

QMG   Stanice se hlásí do sítě.

QMH            Přejděte s vysíláním a příjmem na ... nebudeli spojení do ... min vraťte se na dosavadní kmitočet.

QMI            Oznamte vertikální rozvrstvení oblačnosti (v…) pozorované z vašeho letadla. Vertikální rozvrstvení oblačnosti pozorované z mého letadla o ... hod v ... je ... nejnižší pozorovaná vrstva ... osmin (druh) se základnou v ... a horní hranicí ve výšce ...

QMJ    Zprávu nelze dešifrovat zkontrolujte ukazatele zařízení přístroje.

QMK            Velitelství ... jsou vyňata.

QML            Signalizuje přibližně určené zaměření.

QMM  Jaké přednosti a pro koho jsou vaše zprávy.

QMN            Zaměření vaše ... .

QMO            Opakujte zprávu ... (část)

QMP            Stáhněte pásku o ... .

QMQ            Zaměřte podle otáčivých majáků.

QMR            Vysílejte novou zprávu ... .

QMS   Běžné číslo zprávy ... dosud nedošlo.

QMT            Záměnou běžného postupu zajistí stanice ... předání zprávy ... .

QMU   Jaká je přízemní teplota a rosný bod v ... ?

QMW  V jaké letové hladině (výšce) je nulová izoterma Celsia v ... .

QMX   Jaká je teplota venkovního vzduchu v ... (o ... hod) v letové hladině/výšce ... ?

QMY            Zaměřte a zakreslete polohu podle otáčivého majáku

QMZ   Máte nějaké dodatky k letové předpovědi pro letový úsek, který máte ještě přeletět ?

 

N

 

QNA   Jsem připraven na velkou rychlost vysílejte ... slov/min.

QNB   Moje poloha podle otáčivého majáku ... .

QNC            Zavolejte mně zase ... na …kHz.

QND            Naslouchám (naslouchá) pro stanici na ... kHz.

QNE    Jakou výšku bude indikovat můj výškoměr při přistání v ... (místo) o ... hod když mám tlakovou stupnici nastavenou na 1013,2 mb.

QNF            Přepněte na normální kmitočet ... kHz.

QNG            Obnovte normální radioteleg. spojení (v ... hod).

QNH   Jakou hodnotu mám nastavit na tlakové stupnici svého výškoměru aby indikoval nadmořskou výšku letiště jakmile budeme na zemi ve vaší stanici ?

QNI     Mezi kterými výškami nad ... se pozorovala turbulence v ... ?

QNJ            Šifrujete ... nesprávně (1 služební signály, 2 volací značky).

QNK   Toto je služební depeše.

QNL    Volaná stanice předá tuto zprávu příjemcům za něž je odpovědná.

QNM            Nemohu najít zprávu ... Dejte další identifikační údaje.

QNN            Zaměření je vzhledem k nepříznivým okolnostem jen přibližné

QNO            Nemůžeme poskytnout požadované informace (nebo zajistit požadované) služby

QNP            Přerušte a začněte znovu s novou páskou

QNQ   Poloha podle křížové mapy

QNR            Přibližujeme se k meznímu bodu návratu

QNS            Nerozumím co říkáte.

QNT    Jaká je maximální rychlost nárazů přízemního větru v ... ?

QNV   Byla vám adresována následující doprava podle rozvrhu ,,F,,.

QNW  Můžete ustat v poslechu do ... hod.

QNX   Užijte lepšího pozadí.

QNY   Jaké jsou momentální povětrnostní podmínky a jejich intenzita v ... ?

 

O

 

QOA   Můžete pracovat radiotelegrafií (500 kHz)?

QOB   Můžete pracovat radiotelefonií (2182 kHz) ?

QOC   Můžete pracovat radiotelefonií (kanál 16 - kmitočet 156,80 kHz)

QOD   Můžete se mnou pracovat: 0 holandsky, 1 anglicky, 2 francouzsky, 3 německy, 4 řecky, 5 italsky, 6 japonsky, 7 norsky, 8 rusky, 9 španělsky ?

QOE    Přijal jste bezpečnostní signál, vysílaný ... ?

QOF    Jaká je jakost mých značek z hlediska použitelnosti ? Jakost vašich značek je 1 nepoužitená, 2 sotva použitelná, 3 použitelná

QOG   Kolik záznamů máte k vysílání ?

QOH   Mám vysílat signál pro fázování po dobu ... sekund ?

QOI     Mám vysílat svůj záznam ?

QOJ    Chtěl byste poslouchat na kmitočtu ... kHz signály rádiových návěstidel pro označení místa neštěstí ?

QOM            Vysílejte jen zprávy následující a vyšší přednosti.

QON            Nemohu zjistit vaši polohu.

QOP            Nedodržujete síťovou kázeň.

QOQ   Maják bude v chodu od ... do ... .

QOR            Předejte tuto zprávu ... (prostřednictvím ...)

QOU   Maják teď nemůže být uveden v chod.

QOW            Zavolám vás ihned jakmile to bude možné.

QOX   Snižte poněkud kmitočet, na novém vysílejte 5x značku.

QOY   Zvyšte poněkud kmitočet, na novém vysílejte 5x značku.

QOZ    Majáku ... už není zapotřebí.

 

P

 

QPA            Poznávací heslo je ... .

QPB    Vaše frekvence se 1 zvýšila, 2 snížila.

QPC            Odpovídejte na mé výzvy na kmitočtu ... kHz.

QPD    Maják je v chodu na ... kHz.

QPE    Toto je operační zpráva.

QPF    Budu vysílat volací značku na tomto kmitočtu.

QPG            Převezměte kontrolu sítě (pro ...) (do ...).

QPH    Snižte o maličko kmitočet , abyste odstranil rušení.

QPJ     Zvyšte o maličko kmitočet , abyste odstranil rušení.

QPK            Přesnost následující zprávy je pochybná.

QPL    Tato zpráva se předává se zkomolenou volací značkou.

QPO            Následující volání (odpověď na QMO).

QPP    Vaše kolace 1 odlišná, 2 vynechána.

QPR            Předejte tuto zprávu příjemci ... při návratu na.

QPS    Změňte běžné číslo zprávy na ... .

QPT    Loď užívající tuto značku ... spolupracuje s námi.

QPV            Vysílejte zprávu pro ... na ... kHz.

QPW            Vypínám do ... .

QPY            Prováděcí signál byl dán ... .

QPX            Zkontrolujte správnost posledního QDM.

 

Q

 

QQA            Opakujte číslo ... .

QQC   ... bude za mě (za ...) odpovídat na výzvy.

QQF    Slyším vás nejlépe na ... kHz.

QQH   Zpráva ... byla předána na ... .

QQI            Vysílejte volací znaky ... min.

QQJ    Zpráva ... byla přijata v ... hod.

QQK   Sdělte co se stalo se zprávou.

QQL    ... zpráva se opakuje pro vaši informaci.

QQM  Přesný duplikát.

QQN   Snažte se dostat zaměření od ... .

QQO   Tato zpráva byla předána ... k provedení.

QQP            Zkontrolujte správnost posledního QDR.

QQR            Vysílejte pro mě metodou ,,F,,.

QQS    Síla signálů skupiny je ... .

QQT    Máte odpověď na zprávu ... ? Nemám ...

QQU   Dejte mně vaši zprávu postarám se o vyřízení.

QQV            Vysílejte volací značky zřetelněji.

QQW            Následující stanice jsou na poslechu.

QQX   Tato zpráva se může poslat kterýmkoliv způsobem kromě radia.

QQY   Tato zpráva se musí šifrovat.

 

R

 

QRA    Jaké je jméno vaší stanice ?

QRB    V jaké přibližné vzdálenosti jste od mé stanice ?

QRC    Který soukromý podnik (nebo státní) vyrovnává poplatkové účty vaší stanice ?

QRD    Kam plujete (letíte) a odkud přicházíte ?

QRE    Kterou hodinu počítáte, že se dostanete do ... (nebo nad) v ... hod.

QRF    Vracíte se do ... ?

QRG    Chtěl byste mi sdělit můj přesný kmitočet ?

QRH    Kolísá můj kmitočet ?

QRI     Jaký je tón mého vysílání ? 1 dobrý, 2 proměnlivý, 3 špatný

QRJ     Kolik máte připraveno radiotelefonních volání ? (také Nemohu vás přijímat, váš signál je velmi slabý)

QRK   Jaká je čitelnost mých značek ? 1 špatná, 2 téměř nečitelná, 3 čitelná, 4 dobrá, 5 výborná

QRL    Jste zaměstnán ? Jsem zaměstnán prosím nerušte.

QRM   Jsem rušen interferencí. 1 nejsem rušen vůbec, 2 slabě, 3 mírně, 4 silně, 5 velmi silně

QRN   Jsem rušen průmyslovými nebo atmosferickým rušením. 1 nejsem rušen, 2 slabě, 3 mírně, 4 silně, 5 velmi silně

QRO   Mám zvýšit vysílací výkon ? Zvyšte.

QRP    Mám snížit vysílací výkon ? Snižte.

QRQ   Mám vysílat rychleji ? Vysílejte rychleji.

QRR    Jste připraven používat automatických přístrojů ?

QRS    Mám vysílat pomaleji ?

QRT    Mám přestat vysílat ?

QRU    Máte něco pro mně ? Nemám pro vás nic .

QRV    Jste připraven? Jsem připraven.

QRW   Mám uvědomit ..., že ho voláte na ... kHz ?

QRX    Kdy mně znovu zavoláte ?

QRY    Jaké mám pořadí ?(týká se navazování spojení)

QRZ    Kdo mně volá ?

 

S

 

QSA    Jaká je síla mých značek ? 1 je sotva zachytitelná, 2 slabá, 3 dosti dobrá, 4 dobrá, 5 velmi dobrá

QSB    Kolísá síla mých značek ?

QSC    Jste nákladní loď ? Jsem nákladní loď.

QSD    Je má manipulace vadná ? Vaše manipulace je vadná.

QSE    Jaké je odhadované snesení záchranného zařízení ?

QSF            Vykonal jste zachranné práce ?

QSG    Mám vyslat ... telegramů najednou ?

QSH    Můžete provést cílový let s pomocí vaší zaměřovací stanice ?

QSI     Nemohl jsem přerušit vaše vysílání nebo: Informujte prosím stanici ... ,že jsem nemohl přerušit jeho vysílání.

QSJ     Kolik činní poplatek do ..., včetně vašeho vnitrozemského poplatku ?

QSK    Můžete mně poslouchat mezi vašimi značkami ? Mohu v kladném případě přerušit vaše vysílání ?

QSL    Můžete mi dát potvrzení příjmu ?

QSM   Mám opakovat poslední telegram, který jsem vám zaslal (nebo m předcházející).

QSN    Slyšel jste mě na ... kHz ?

QSO    Můžete pracovat s ... přímo nebo prostřednictvím jiné stanice ?

QSP    Chtěl byste dopravit dále …zdarma.

QSQ    Máte na palubě lékaře ?

QSR    Mám znovu volat na volacím kmitočtu ?

QSS            Kterého pracovního kmitočtu použijete ? Použiji pracovního kmitočtu ... kHz(stačí uvést tři poslední číslice).

QSU    Mám vysílat nebo odpovídat na nynějším kmitočtu ?

QSV    Mám vysílat řadu V na tomto kmitočtu (nebo na ... ).

QSW   Chtěl byste vysílat nebo odpovídat na nynějším kmitočtu (nebo na ...).

QSX    Chtěl byste poslouchat ... na ... kHz ?

QSY    Mám přejít k vysílání na jiném kmitočtu ?

QSZ    Mám vysílat každé slovo nebo skupinu několikrát ( nebo ... krát).

 

T

 

QTA    Mám zrušit telegram číslo ... ?

QTB            Souhlasíte s mým počítáním slov ? Nesouhlasím budu opakovat prvé písmeno každého slova a prvou číslici každého čísla.

QTC    Kolik telegramů máte k vysílání ?

QTD    Co vylovilo záchranné plavidlo nebo letadlo 1… osob, 2 trosky, 3 …mrtvol.

QTE    Jaké je pravé zaměření vzhledem k vám? Vaše pravé zaměření vzhledem ke mně je …stupňů v …hodin

QTF    Chtěl byste mi sdělit mou polohu vyplývající ze zaměření provedených vámi řízenými rádiovými zaměřovači ?

QTG    Vyšlete 2 čárky, každou o deseti sekundách a za nimi svou volací značku opakováno …krát na …kHz.

QTH    Jaká je vaše poloha v zeměpisné délce a šířce ?

QTI     Jaký je váš pravý kurs ?

QTJ     Jaká je vaše cestovní rychlost ?

QTK    Jaká je rychlost vašeho letadla vzhledem k zemskému povrchu ?

QTL    Jaký je váš pravý kurs ?

QTM   Jaký je váš magnetický kurs ?

QTN    V kolik hodin jste opustil ... ?

QTO    Vyplul jste z přístavu ? Odrazil jste se od země ?

QTP            Vplujete do vnitřního přístavu ? Chystáte se přistát na vodě nebo zemi ?

QTQ    Můžete korespondovat s mou stanicí podle Mezinárodní signální knihy ?

QTR    Kolik je přesně hodin ?

QTS            Vysílejte svou volací značku pro naladění nebo abyste umožnil změření vašeho kmitočtu.

QTT    Značka totožnosti, která následuje je přeložena na jiné vysílání.

QTU    Sdělte v které hodiny je vaše stanice otevřena.

QTV    Mám za vás bdít na kmitočtu …kHz od …do ... ?

QTW   Jaký je stav osob které přežili katastrofu ? Stav je …a nutně potřebují ... .

QTX    Můžete nechat stanici otevřenou, abyste byl se mnou ve spojení až do nového pokynu z mé strany (nebo do …hod) ?

QTY            Směřujete k místě nehody v kladném případě kdy myslíte že tam dorazíte ?

QTZ            Pokračujete v pátrání ? Pokračuji v pátrání po ... .

 

U

 

QUA   Máte zprávy o ... ?

QUB    Můžete mi po řadě údaje o: pravém směru a rychlosti přízemního větru, viditelnosti, počasí, důležitosti, typu a výšce spodních mraků ? (je třeba přesně označit jednotky)

QUC   Jaké je číslo nebo jiné označení posledního telegramu který jste přijal ode mně nebo od ... ?

QUD   Zachytil jste pilotní signál vyslaný ... ?

QUE    Můžete telefonovat v ...(řeč), je-li třeba s tlumočníkem ? V kladném případě na jakých kmitočtech ?

QUF    Zachytil jste tísňový signál vyslaný ....(volací značka).

QUG   Budete nucen snést se na moře nebo na zem ?

QUH   Sdělte mi nynější barometrický tlak přepočtený na hladinu moře.

QUI     Jsou vaše navigační světla rozsvícena ?

QUJ     Sdělte mi pravý kurs, který bych měl sledovat abych k vám dospěl.

QUK   Sdělte mi stav moře podle pozorování v ... (souřadnice).

QUL    Sdělte mi stav hladiny moře podle pozorování v ... (souřadnice).

QUM   Mohu opět započít s normální prací ?

QUN   Prosba k lodím v mém přímém sousedství, aby uvedly své polohy, pravý kurs a rychlost.

QUO   Mám pátrat po ... 1 letadle, 2 lodi, 3 záchranném zařízení v sousedství

QUP    Sdělte mi svou polohu 1 světlometem, 2 černým kouřem, 3 světelnými raketami.

QUQ   Mám svůj světlomet řídit kolmo na mraky, možno-li přerušovaně a pak až uvidím nebo uslyším vaše letadlo nařídit proud světla na vodu (nebo na zem) proti větru, aby se vám usnadnilo přistání ?

QUR    Ti kteří přežili katastrofu ... 1 obdrželi záchranou vestu, 2 byli přijati na loď, 3 byli dostiženi záchrannou četou na zemi

QUT    Je místo neštěstí označeno ? 1 ohněm na lodi nebo kouřovou bójí, 2 výstražným námořním znamením, 3 barvicím prostředkem, 4 jiným prostředkem (popsat).

QUU   Mám řídit loď nebo letadlo ve směru na mou polohu ? 1 ve směru na vaši polohu tak, že budete vysílat svou volací značku a prodlužované čárky na …kHz, 2 tak že budete na …kHz vysílat pravý kurs abyste byl dosažen.

QUW  Jste v oblasti pátrání ...(označení nebo šířka délka)

QUY   Bylo upozorněno na umístění záchranného zařízení ? 1 ohněm nebo kouřovou bójí, 2 námořním výstražným znamením, 3 barvicím prostředkem, 4 jiným prostředkem (popsat).

 

V

 

QVA   Užijte ručního klíče

QVC   Hlaste až navážete spojení s ... .

QVH            Počkejte ve vzdálenosti …mil.

QVJ     Radar 1 v chodu, 2 mimo provoz

QVO            Opakujte co jsem vysílal v …hod.

QVT            Vysílejte pro mně a nečekejte na potvrzení. Potvrdím později na …kHz.

QVU   Cvičná zpráva.

QVZ            Nemohu vyhovět.

 

W

 

QWA  Váš perforátor je vadný.

QWB   Moje zeměpisné zaměření od vás je …stupňů …mil.

QWF   Budu vysílat ladicí signál na ... kHz.

QWH  Můžete se vrátiti na základnu podle radaru.

QWI            Ukazatele zprávy …znějí správně.

QWL            Odpovídáte pomalu na mé žádosti o opravu.

QWM            Neposílejte tuto zprávu rádiem.

QWN            Zaměření je spolehlivé.

QWO            Naslouchejte u radiotelefonu.

QWP   Vaše zařízení má zbytečné vyzařování.

QWQ  Můžete se přiblížit podle radaru na ... .

QWR   První radiostanice, kterou byla předána tato zpráva, byla ... .

QWS            Nepoužil jsem běžného čísla zprávy ... .

QWWSdělte, kdy a kterou stanicí byla předána zpráva.

QWX  Letiště …se nehodí k přistání pro ... .

QWY  Zapněte ,, IFF,,.

QWZ   Užívám ... .

 

X

 

QXA   Spojte mně v ... Spustím volací pásku.

QXB            Nemohu vás teď zaměřit, zavolejte za …min.

QXC   Kdy jste mě slyšel naposledy ?

QXD            Přibližovací maják radaru je mimo provoz.

QXF    1 zapněte, 2 vypněte radar.

QXJ            Pokračujte v zaměřování ... .

QXK            Přejděte na gonio.

QXL    Pošlete telegraficky poštou.

QXN   Jaké je mé goniometrické zaměření z ... ?

QXO            Naslouchejte pro novou vysílačku.

QXP    Vaše tečky jsou příliš 1 silné, 2 slabé

QXQ            Modulace

QXR    Zprávu původně šifroval.

QXV   Budu vysílat současným klíčem na ... kHz a ... kHz.

QXW            Posílejte dopravu pro …přes ...(na …kHz).

QXX            Vyměňte operátora

QXY            Naslouchejte na goniometru na ... kHz.

 

Y

 

QYA            Připravuji zprávy (perforační pásku) k vysílání.

QYB    Zařaďte tuto zprávu do rozvrhu vašeho vysílání.

QYC   Jsem ve spojení ... .

QYD            Vysílejte 12 palců prázdné pásky rychlostí ... .

QYF            Přepínám přijímač na …kHz.

QYG            Pracujte 1 simplex, 2 duplex.

QYH   Volací značka blížící se lodi je ... .

QYI     Vysíláte nepřetržitou značku.

QYM   Tato zpráva se může poslat kterýmkoliv pojítkem.

QYN            Zaměření vaše …a jemu odpovídající moje ... .

QYO            Poslední slovo od vás bylo ... .

QYR            Předejte tuto zprávu ... .

QYQ            Opakujte všechny zprávy o nepříteli.

QYT    Žádám o časový signál.

QYY   Signál kontrolovaný monitorem.

QYZ    Vaše světlo je nečitelné.

 

Z

 

QZA    Pracuji s letounem v letu.

QZC    Jsem ve spojení s …na ... kHz.

QZF            Nalaďte svůj vysílač na můj (...) kmitočet.

QZM            Potvrzuji zprávu.

QZO            Poslední slovo vámi vyslané bylo ... .

QZQ            Nemohu předat vaši zprávu …do ... .

QZU            Nalaďte se na ... .

QZU ?Jste naladěn na ... ?

QZW ?Jsem naladěn na ... ?

QZY            Neslyším vás.

QZZ    Váš služební signál v …hod je 1 nesrozumitelný, 2 nemáme