PŮLVLNNÝ DIPÓL –

NEJJEDNODUŠŠÍ ANTÉNA

Půlvlnný dipól je jednopásmová anténa, jehož délka odpovídá polovině délky použité vlny. Její vstupní impedance (zdánlivý odpor) vychází někde okolo 73 ohmů, v závislosti na průměru ramen dipólu a jeho výšce nad zemí. Toto odpovídá souosým kabelům s impedancí 75 ohmů, používaným v rozvodech televizního signálu, ale použitím běžného kabelu 50 ohmů používaného ve vysílací technice zase takový velký prohřešek nespácháme, můžeme jej klidně použít k připojení antény. Pokud někdo chce mít vše „akorát“ ať se podívá ZDE nebo ZDE na možnosti transformace 75/50 ohmů.

Jeden háček zde ale je – anténa je vůči zemi symetrická, kdežto souosý napájecí kabel je nesymetrický, proto je nutno ještě provést tak zvanou symetrizaci. Jak na to? Tak třeba navineme trifilárně 10 závitů izolovaným vodičem průměru 1,6 mm na feritový toroid z materiálu F81 o průměru 40 až 60 mm, viz také podrobnější texty na toto téma ZDE.

Při použití zde popsaného symetrizačního členu (také zvaný BALUN, z popisů vstupu a výstupu – BAlanced – UNbalanced, tedy SOuměrný – NEsouměrný) je možno použít výkon vysílače až do 1 kW. Člen je umístěn v kovové krabičce se dvěmi izolovanými svorkami pro připojení dipólu a souosého konektoru k připojení svodu.

Délku půlvlnného dipólu můžeme určit ze vztahu:

kde:
L = celková délka dipólu ˇ(obou částí) v metrech
f  = pracovní kmitočet v MHz
K = koeficient zkrácení, záleží na poměru λ/d, kde d je průměr vodiče dipólu.

Rozložení proudu a napětí u dipólu.


Vyzařovací charakteristika v prostoru

Vyzařovací charakteristika při pohledu ve vodorovné rovině

Vyzařovací charakteristika při pohledu ve svislé rovině

Dipól provedený z měděného vodiče o průměru 4 mm má pro jednotlivá pásma tyto rozměry:

Pásmo - délka

80 m   -  39,7 m
40 m   -  20,6 m
20 m   -  10,2 m
15 m   -   6,8 m
10 m   -   5 m

Délka napájecího kabelu je libovolná, tedy až na příliš dlouhý kabel, kdy může být překážkou jeho útlum. Hlavním ukazatelem je impedance kabelu, která by se měla pohybovat v rozmezí 50 až 75 ohmů.