PRVNÍ KV PŘIJÍMAČ.

Poté, co jsem v roce 2002 přišel díky povodni o své zařízení, cítil jsem se poněkud „odříznut“ od dění v radioamatérském světě. Jakožto důchodce si již nové zařízení dovolit nemohu, takže jsem byl donucen vycházet z malých českých poměrů s tím, co se dá najít na smetišti.

Na prvý pohled vypadá jako hračička, ale na nižších KV pásmech podá s dobrou anténou velmi slušné výsledky. Může být vestavěn např. do krabičky od cigaret a tak se dá používat i jako „portejbl“. Já jsem si jej vestavěl do škatulky od vadného malého tranzistorového přijímače, nalezeného na smetišti, který měl dosud chodivý nf zesilovač. Zbývající součástky jsem odpájel s tím, že je použiji pro stavbu dalších zařízení.

K součástkám:

Jako ladicí kondenzátor jsem použil vzduchový z přijímače DORIS, sekci s menší kapacitou (druhá sekce měla zkřivené plechy a nešly vyrovnat), který má obrovskou výhodu v tom, že obsahuje i jednoduchý převod pro jemnější ladění. Paralelní kondenzátor Cx je volen dle použité vlnové délky přijímače (např. pro 160 m = 160 pF), v plastikovém provedení (vhodný by byl keramický, ale ten jsem neměl).

Cívku jsem navinul na půlku původní feritové antény (váleček), jelikož byla přelomena. Zde je výpočet také velice jednoduchý, vlnová délka/4, tedy pro 160m 40 závitů. Pozor, všechny tyto "výpočty" jsou velmi přibližné, je nutno si s tím pohrát při uvádění do chodu, nebo použít "opravdové" výpočty.

Pro řízení zpětné vazby jsem použil potenciometr 10k rovněž z přijímače DORIS, ten je poněkud masivnější, než obvyklé „knoflíkové“ potenciometry, používané v miniaturních tranzistoráčcích. Zpětná vazba slouží k zvýšení citlivosti přijímače, případně po nasazení kmitů k přijmu telegrafie a SSB. Pokud se obvod nepodaří rozkmitat, zkuste přehodit vývody vinutí ke kolektoru tranzistoru.

Tranzistor měl smazané označení, asi KC148 nebo něco podobného, taková ta bakelitová pecička, ale měl by zde vyhovět libovolný z řady KC5xx, KC14x, nebo i z řady KFxxx

Možné úpravy:

V dalším kroku jsem toto zapojení použil v přijímači SELENA, opět ze smetiště, který má jako neocenitelnou výhodu karusel s cívkami (které jdou přeladit na amat. pásma) a hlavně má úpravu pro jemné dolaďování. Zapojil jsem jej na poslední mf transformátor, místo diodového detektoru, a výsledkem jsem byl více než překvapen. Signály CW i SSB jsou, pomineme-li jejich dvojí výskyt (horní/dolní postranní pásmo) naprosto dokonalé. Navíc odpadá přepínání LSB/USB, prostě si přijímač kousíček přeladím, a je to. V případě telegrafie (kterou preferuji) se tak snadno dá naladit ta strana signálu, která je méně rušena kmitočtově blízkými stanicemi.