Průrazné napětí kondenzátorů.

Průrazné napětí kondenzátorů při nízkých kmitočtech je napětí, při kterém se dielektrikum prorazí. Se zvyšováním kmitočtu, s nímž se zvětšují ztráty v kondenzátoru, se zároveň zmenšuje průrazné napětí. Má-li účiník dielektrika hlavní podíl na ztrátách v kondenzátoru, jak tomu bývá při středních kmitočtech, je průrazné napětí nepřímo úměrné druhé odmocnině z kmitočtu. Při vyšších kmitočtech, kdy začíná nabývat důležitosti sériový odpor, se přípustné napětí zmenšuje se zvýšením kmitočtu ještě rychleji. Průrazné napětí typického slídového kondenzátoru (používaného například u antén MLA) při různých kmitočtech jsou uvedena v tabulce. Přitom se předpokládá, že se napětí přivádí ke kondenzátoru stále po delší dobu. Působí-li napětí jen krátkou dobu, takže kondenzátor se nemůže prohřát na teplotu vyšší než přípustnou, lze použít vyšší napětí i při vyšších kmitočtech.

Kmitočet

kHz

Provozní napětí

(efektivní hodnota)

V

Proud

A

Výkon

kVA

ss proud

10 000

-

-

1

10 000

0,063

0,63

100

3 000

1,9

5,7

300

3 000

5,7

17,0

1 000

1 780

11,2

20,0

3 000

605

11,4

8,9

10 000

178

11,2

2,0

A jak je to se vzduchovými kondenzátory.

Průbojné napětí vzduchových proměnných kondenzátorů se obvykle odhaduje na nějakých 1,5 kV na 1 mm vzduchové mezery mezi deskami, s dosti velkým součinitelem bezpečnosti. Pro orientaci zde dávám tabulku s přehledem, jak průrazné napětí uvádí největší producenti takových kondenzátorů v USA, se započtením velkého součinitele bezpečí:

0.023" (0.58mm) - 500V
0.032" (0.81
mm) - 1200V
0.045" (1.14
mm) - 2000V

0.075" (1.90mm) - 2500V

0.100" (2.54mm) - 3300V

0.125" (3.17mm) - 4000V

Viz také:

Maloff I. G.: Mica condensers in High Frequency Circuits, PIRE 20, 20 dubna 1932 str.647