PROTI PORUCHÁM ZE SÍTĚ

Často nás trápí různé impulsní rušení přicházející po síti, ať již od kolektorových motorků (vrtačky a podobně) nebo od regulátorů s tyristory. Pak nezbývá než pomocí vhodného filtru tyto rušivé proudy odstranit. Ale než začneme shánět příslušné tlumivky pro konstrukci dokonalých filtrů, můžeme nejprve zkusit jednoduchý odrušovací obvod s kondenzátory, který také často pomůže.

Mezi síťovou zásuvku a síťový transformátor našeho přístroje vložíme co možná nejblíže transformátoru, skupinu kondenzátorů podle následujícího obrázku. Vycházíme z předpokladu, že rušivé signály jsou vlastně také střídavý proud, ale o podstatně vyšším kmitočtu, a z toho, že kondenzátory může střídavý proud za určitých okolností procházet, viz například ZDE. Rušivé signály s vyššími kmitočty pak (na rozdíl od síťového napětí 50 Hz) protečou kondenzátory na kostru přístroje (třeba přijímače), a jsou vlastně zkratovány. Jejich hodnota musí být jen taková, aby nebyly nebezpečné na dotyk a musí snést dostatečně vysoké napětí, aby nedošlo k průrazu dielektrika v kondenzátoru.

Kondenzátor C2 je zkoušen na 1 600 V a má kapacitu maximálně do 2n2 (2 200 pF). Tímto kondenzátorem jsou svedeny rušivé proudy z uzlu kapacit C1 na kostru, která je SAMOZŘEJMĚ uzemněná, nebo alespoň spojena se zemnicím kolíkem zásuvky. Použít na vstupu pojistku je samozřejmě vhodné nejenom pro ochranu před zkraty na sekundáru trafa, ale také pro ochranu před probitím kondenzátorů C1. Kondenzátory C1 mají hodnotu kolem M2 až M5 pro rozsah přijímače SV, pro kmitočty v oboru KV, tedy do 30 MHz, 5n až M1 a pro rozsah VKV kolem 470 pF.