OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Dále uvedené zapojení vzniklo po havárii spínaného zdroje napájejícího CB stanici, cena její následné opravy byla srovnatelná s cenou nové stanice. A proto – nikdy více!

Nejprve si ukážeme jednodušší zapojení, které nám může zařízení ochránit před přepětím. Princip je velmi jednoduchý – vzrůst napětí na vstupu otevře Zenerovu diodu ZD, která propustí napětí na řídící elektrodu tyristoru Ty, ten zkratuje svorky a způsobí přepálení pojistky. Hodnota spínacího napětí se nastaví pomocí potenciometru 100 ohmů. Zenerova dioda je použita libovolného typu, ale s napětím 15 V a tyristor volíme podle maximálního přípustného proudu, který má být větší než proud odebíraný ze zdroje, a tedy i větší, než proud pojistky.

K tomuto zapojení si ještě můžeme přidat několik vylepšení. Tak za prvé zde připojíme diodu D1 (výkonovou), která ochrání zařízení proti přepólování napájecího napětí. Jak? No přeci, to určitě víte, že dioda je v jedné polaritě nevodivá, a ve druhé vodivá – no a pokud je na katodu přivedeno kladné napětí, je vše v pořádku, ale v případě, že se tam objeví záporné, dioda vyrobí krásný zkrat a pojistka se samozřejmě přetaví. Dále je zde kondenzátor C1 s kapacitou kolem 100 nF až 470 nF, jako blokování proti rušivým střídavým napětím, které by se mohly dostat ze zdroje.

Kondenzátor C3 s kapacitou alespoň 47 uF napomáhá vyhladit stejnosměrné napětí na výstupu, není sice bezpodmínečně nutný, ale hodí se. Jeho další funkcí je ochrana proti stoupnutí výstupního napětí při odpojení zátěže. Zenerova dioda ZD (14 až 15 V), odpor R1 (1k) a kondenzátor C2 (1 nF) slouží k nastavení hranice ochrany před překročením výstupního napětí. Jako další „vylepšení“ je zde LED s odporem R2 (680k), která svým svitem signalizuje přítomnost napětí 13,8 V na výstupu. Tyristor opět volíme podle odebíraného proudu, tak, aby jeho katalogová hodnota byla o něco větší než je proudová hodnota tavné pojistky, například při odběru proudu 3 A volíme tyristor 3,15 – 3,5 A, při proudu 10 A volíme tyristor na 12 A, atd.

Zpracováno podle Electronics Experimenters Handbook