KV PŘIJÍMAČ “HAM“


Zvláštní pozornost však věnujte vstupnímu laděnému obvodu, který je koncipován tak, aby bylo možno přijímat signály z různých amatérských pásem s rozprostřením kmitočty, tedy co možná jemným laděním, zvláště důležitým při příjmu stanic vysílajících SSB, čili s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou vlnou. Pro jednotlivá pásma jsou použity výměnné cívky vinuté na trubičkách z plastu s 5 kolíkovou zástrčkou DIN „samcem“, které se zasunují do 5 ti kolíkových DIN zásuvek, podrobnosti o jejich vinutí jsou v následující tabulce.

Údaje o výměnných cívkách.

Pásmo   m

Indukčnost L2 uH

Počet závitů

Průměr cívky

Délka vinutí

Odbočka na závitu

Vodič       mm

Závitů L1

80

34,5

40

20

10

7

0,25

8

40

8,5

20

20

10

4

0,5

5

20

2,1

10

20

10

2

1

3

15+10

0,96

8

20

10

2

1

2

6

0,38

4

20

8

1,5

1

1

3

0,17

3

10

8

1,5

1

1

2

0,06

2

10

4

1

1

1

Konektor „DIN“ pro výměnné cívky.

Pásmo 3 m slouží k poslechu AIR-Band. V pásmech 3 m a 2 m není zapojena propojka bodů 3 a 4, cívky jsou vinuty vzduchově, bez kostry. Ladicí kondenzátor jsem si upravil z polystyrenového duálu z tranzistoráku, u kterého jsem po rozebrání odstranil z obou půlek část statorových i rotorových plechů.

A teď jak toto zapojení pracuje. Anténa zachytí spoustu signálů s nejrůznějšími kmitočty, které se vyskytují v prostoru, a přivede je pomocí vazební cívky L1 na cívku laděného obvodu L2. Paralelně k této cívce je připojen ladicí kondenzátor (v některých rozsazích dva kondenzátory) a tato soustava tvoří laděný obvod. Jeho úkolem je vybrat ze směsice vysokofrekvenčních signálů jen jeden, který potřebujeme a předat jej k dalšímu zpracování.

Další stupeň s tranzistorem BC547 pracuje jako vysokofrekvenční zesilovač a jako demodulátor (detektor) který z vysokofrekvenčního signálu vybere původní modulační kmitočet, který přenáší požadovanou informaci a do určité míry jej zesílí tak, aby mohl být přiveden do dalšího stupně. A to není všechno. Pomocí potenciometru připojeného k odbočce cívky L2 je část zesíleného signálu z emitoru tranzistoru přivedena zpět na laděný obvod, a tím tedy i do vstupu (báze) tranzistoru. Tomuto zapojení se říká „zpětná vazba“, a slouží k odtlumení laděného obvodu, zvýšení jeho jakosti, a k dalšímu zesílení signálu. Laděný obvod s vyšší jakostí má jednu další, pro nás velice potřebnou vlastnost, že lépe zpracovává naladěný signál, a ostatní, které by nás rušily, potlačí. Ale pozor na to, že ona ta zpětná vazba je sice výborný pomocník, ale také zlý pán. Pokud ji budeme obsluhovat velmi jemně, tak, aby ji nebylo ani moc ani málo, odvděčí se nám obrovským zesílením slabých, nebo dokonce i téměř neslyšitelných stanic.

Takže si povíme jak na to. Zkusíme si naladit nějakou stanici, a pak pomalu budeme otáčet potenciometrem zpětné vazby ve směru hodinových ručiček doprava. Signál přijímané stanice by se měl stále zesilovat, až do okamžiku, kdy se ozve lupnutí a při ladění se ozve pískání případně vytí, jehož výška se laděním mění. To došlo k tomu, že první tranzistor se rozkmital a začal vyrábět kmity, stejně jako třeba vysílač. V tomto okamžiku můžeme jednak hledat slabé stanice, ale hlavně „dekódovat“ signály SSB (a CW) stanic. Ve všech případech ale vám musím  klást na srdce úpěnlivou prosbu, aby jste onu zpětnou vazbu nechávali utaženou opravdu jen na krajíčku, co nejméně, ono také silnější zpětnou vazbou se vám ztrácí citlivost, ale hlavně – tím, že se stupeň změnil ve vysílač (přesněji tedy oscilátor), vyrobené kmity je schopen přivést do antény která je vyzáří do širého okolí. Pak samozřejmě všichni, kteří mají naladěny přijímače na tento kmitočet, místo žádané stanice slyší vás. A to je ta největší chyba, jaké se můžete dopustit. Takže ještě jednou – více opatrnosti. Tomuto jevu se sice dá předejít tím, že mezi anténu a laděný obvod zařadíme jednoduchý oddělovací stupeň, který nán slouží také jako vysokofrekvenční zesilovač, ale stavba se tím komplikuje, tuto možnost si necháme na příště, bude v některém z dalších popisů.

V následujícím stupni, který pracuje jako nízkofrekvenční (audio) zesilovač, je použit tranzistor BD135, můžeme zde použít i libovolný jiný z této řady. Přijaté signály zesílí tak, že jsou již slyšet z reproduktoru hlasitě a jasně. Další informace o tomto typu přijímačů si můžete přečíst v sérii článků Rádio – audion na tomto webu, zvláště doporučuji pátou část ZDE – jak se má audion správně obsluhovat.