PRESELEKTOR PRO KV

Původně toto zapojení vzniklo v radiokroužku k přijímači R-311 (schema a popis viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/R-311.htm) jako pomoc pro pásmo 14 MHz, kde již byla citlivost pro příjem zaoceánských DX stanic poněkud malá, také i díky krátké anténě, natažené pouze ve třídě od tabule ke skříni na opačném konci místnosti. Samozřejmě, že se toto dá také použít k libovolnému jinému přijímači pro zvýšení jeho citlivosti, v závislosti na požadovaném kmitočtu pak zvolíme LC obvody podle série článků LADĚNÉ OBVODY 1, 2, 3 a 4 na tomto webu.

Do vstupního laděného obvodu je zde zavedena kladná zpětná vazba, která umožňuje podstatně zvětšit jeho činitel jakosti Q a tím značně zúžit šířku propustného pásma čímž se podstatně omezí či dokonce odstraní rušení kmitočtově blízkými stanicemi a sníží se úroveň atmosférických a průmyslových poruch přicházejících anténou.

Cívky L1 a L2 jsou umístěny ve stínících krytech, aby neměly vzájemnou indukční vazbu. Pro výše uvedené kmitočtové pásmo mají po devíti závitech vodičem o průměru 0,5 mm na kostřičkách průměru 9 mm s dolaďovacím feritovým jádrem s odbočkou na třetím závitu od spodního (uzemněného) konce. Laděný obvod L1-C1 je naladěn na střední kmitočet použitého pásma (v tomto případě na 14,15 MHz). Diody D1 a D2 (libovolné vf křemíkové nebo lépe germaniové typy) slouží k ochraně polem řízeného tranzistoru před atmosférickými výboji a také před silnými signály blízkých vysílačů. Tranzistor byl použit v jedné verzi MPF102, ve druhé verzi BF245C a nebyl zjištěn žádný rozdíl, oba exempláře chodily k naprosté spokojenosti.

Chceme-li zvýšit citlivost, docílíme toho zmenšováním odporu potenciometru R1, podle schématu tedy přesunutím (pootočením) běžce k cívce. Takto se dá docílit jakost laděného obvodu až 2000. Tím pádem ale samozřejmě je nutno obvod doladit kondenzátorem C3, jelikož přijímané pásmo se podstatně zúží a každá nepřesnost v naladění se okamžitě projeví.

Zdroj informací Radioljubitěl KV i UKV 3/2001