PRÁCE SE SÍŤOVÝM NAPĚTÍM

Začátečníci v oboru elektroniky obvykle používají pro napájení svých přístrojů baterie nebo akumulátorky, se všemi jejich nevýhodami – že totiž obvykle dojdou (vybijí se) v nejméně vhodnou dobu. Po zkušenostech z kroužku by byl ochoten tvrdit, že to je téměř zákonité. Vyspělejší kutilové použijí pro napájení usměrněné a případně i stabilizované napětí ze sítě, jako například ZDE nebo ZDE, stabilizátory jsou popsány ZDE a ZDE – jednoduchý říditelný zdroj je například ZDE, návrh transformátoru ZDE a tak dále. Ovšem – POZOR NA TO! Při používání sítě 230V/50Hz musíme dodržovat několik zásad s ohledem na bezpečnost.

Přívodní šnůra musí být:

Dvoužilová pro přístroje v krabičce z isolantu

Třížilová pro přístroje v kovové krabičce.

U správně zapojené zásuvky je při pohledu zpředu fázový vodič vlevo, ochranný kolík nahoře a nulový vodič vpravo.

Síťový spínač:

Přívod sítě jde vždy nejprve na dvoupólový spínač a teprve z něj do přístroje. Vypínají se vždy oba póly sítě. U třížilové šnůry je třetí ochranný vodič (žlutozelený) přiveden na kovovou kostru přístroje a nesmí se vypínat. U kovové skřínky nesmí být použita dvoužilová šnůra a nikdy se nesmí spojit jeden pól dvoužilové šnůry s kostrou, i kdyby byla použita zástrčka s ochranným kolíkem.

Pojistka:

Za síťovým spínačem přístroje musí být pojistka, která může být vynechána jen u drobných přístrojů.

Transformátor:

Musí mít izolaci proti kostře i proti sekundárnímu vinutí zkoušenou na napětí 2 000 V. Zkušební napětí je střídavé. Nemá-li transformátor zkoušenou izolaci, může být použit jen do kovové skřínky a jeden pól sekundárního vinutí musí být uzemněn, čili spojen s ochranným vodičem PEN sítě.