Přenosná anténa.

 

Nikdo si nechce zbytečně komplikovat „hardware“ provozu na přechodném stanovišti ztrátou času při stavbě antén. Snadná pomoc – může použít anténu typu „klubko drátu v kapse“ zakončenou jednoduchým paralelním laděným obvodem, kterou vystřelíme na nejbližší vhodný strom pomocí praku. Pro provoz QRP zde naprosto vyhoví ladicí kondenzátor z vyřazeného tranzistoráčku, nebo nějaký podobný. Cívku můžeme navinout buď na jádru Amidon T50-2 (červené) pokud je po ruce, nebo na odřezku PVC trubky o průměru 3 cm jako cívku bez jádra (vzduchovou). V tabulce jsou údaje pro obě tyto možnosti.

Cívky s jádrem

Pásmo (m)

L (uH)

N (závitů)

Cmax (pF)

délka l (m)

80

10

45

200

41

40

11,5

48

100

20,1

30

6,1

35

50

15

20

4

29

50

10,2

Vzduchové cívky – smaltovaný vodič průměru 0,4 mm

Pásmo (m)

L (uH)

Průměr (mm)

Délka (mm)

N (závitů)

80

10

30

100

35

40

11,5

30

100

38

30

6,1

30

50

21

20

4

30

50

17

Zpracováno podle http://www.lz2zk.com/