POLICEJNÍ SIRÉNA

Vyskytla se potřeba postavit k ochrannému zařízení (viz ZDE) také řádnou signalizaci. Jeden z návrhů byl – a což takhle zvuk policejní houkačky? Je to dost pronikavé a přitom vhodné k vyplašení nežádoucí návštěvy. Nuže dobrá, jdeme na to.

Ve schématu na následujícím obrázku jsou použity dva velmi dobře známé integrované obvody – časovače typu 555. Jsou použity ve známém zapojení astabilních multivibrátorů, takže kmitočet signálu na jejich výstupu se pravidelně mění z nízkého na vysoký a zpět. Každý z těchto časovačů zde pracuje na jiném kmitočtu. Prvý obvod vyrábí akustický signál, pokud k jeho výstupu připojíme reproduktor, uslyšíme dostatečně hlasitý zvuk.

V tomto zapojení signál přichází na pin 5 druhého obvodu, který již předává kolísající zvuk do reproduktoru. Pomocí dvou potenciometrů R1 a R2 je možno měnit výšku tónu a rychlost kolísání, případně se dá s nimi experimentovat a získat další zvukové efekty. Přístroj může být napájen z libovolného zdroje stejnosměrného napětí v rozmezí od 5V do 15V, třeba z autobaterie nebo třeba i z ploché baterie – spolehlivější proti vypnutí sítě. Napájecí napětí přivádíme na svorku V+ přes relé ve výše zmíněném snímači.

Použité součástky:

D1, D2 – časovače LM555
R1, R3 – odpor 2k2
R2 – potenciometr 47k (50k)
R4 – potenciometr M1
C1 – elektrolytický kondenzátor 47M
C2 – polystyrenový nebo keramický kondenzátor 10n
C3 – polystyrenový nebo keramický kondenzátor M1
C4 – elektrolytický nebo tantalový kondenzátor 1M
Reproduktor – 8 Ohmů, 1 W.

Převzato z http://radiostorage.net/