P. Hémardiquer
Praktické pokyny z radiotelegrafie
Překlad Dr. Fr. Kuník, štábní kapitán telegraf. vojska.