JEDNODUCHÁ ŠTĚNICE

Před nedávnem jsem zde popisoval štěnici, nalezenou v kanceláři u jednoho známého (Viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/coca.htm ). Pak ale jsme si v kroužku řekli – no to je úplná sranda, zkusíme udělat něco podobného, tak se podívejte, jak to dopadlo po úpravách, jelikož v původním zapojení nám nechtěla chodit. Poněkud jsme během laborování pozměnili hodnoty kapacit, a hlavně pro napájení báze jsme použili odporový dělič.

Při uvádění do chodu připojíme paralelně k odporu R2 stejnosměrný voltmetr (multimetr) a pomocí změn hodnoty odporu R1 (pro začátek doporučuji zde použít odporový trimr) nastavíme hodnotu napětí přibližně 1 V, případně kousek méně. Nyní si naladíme přijímač na produkovaný kmitočet a zkusíme v blízkosti zařízení promluvit, hloubku modulace (hlasitost) nastavíme změnou hodnoty odporu R4.

Správnost zapojení tranzistoru vyzkoušíme snadno a jednoduše tak, že na okamžik zkratujeme odpor R3, a napětí na emitoru by mělo spadnout na nulu. Pak odpor R3 odpojíme, a napětí by mělo vyskočit na 3 V – v tomto případě je tranzitor připájen správně. V případě, že z kontrolního přijímače není slyšet hlas (modulace), je mikrofon buď vadný, nebo je připojen s obrácenou polaritou, zkusíme jeho vývody přehodit. Tranzistor použijeme libovolný vysokofrekvenční křemíkový typ s mezním kmitočtem alespoň desetinásobným oproti pracovnímu.

Nastavení žádoucího kmitočtu provedeme zhruba změnou kondenzátoru C3 (jeho hodnota závisí na použité cívce, viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vypocet_l_c.htm) a jemně stlačováním a roztahováním závitů cívky ( viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vzd_civka.htm a http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/civka.zip ).

UPOZORŇUJI, ŽE PROVOZ TĚCHTO ZAŘÍZENÍ NENÍ POVOLEN, SLOUŽÍ POUZE K VÝUKOVÝM ÚČELŮM A K OVĚŘENÍ FUNKCE.

Zdroj http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=216366#p216366