ELEKTRONICKÁ POJISTKA

Sicher je sicher, jak říkal starý Manlicher a vymyslel na flintu šperklapku. Při provozu elektronických zařízení může snadno dojít ke zkratu, nebo při chybné funkci přístroje ke zvýšení odběru proudu ze zdroje, a pak snadno dojde k maléru. Samozřejmě, že proti takovým případům se dá čelit pojistkou, ale běžná tavná pojistka je dosti pomalá a tak může dojít (a občas také dochází) k poškození buď zdroje nebo i spotřebiče. Takže co dál – no prostě sestavit si rychlou elektronickou pojistku, která bude zařazena mezi zdrojem a spotřebičem. Nebojte se, takové zapojení je děsně jednoduché, stačí kouknout na následující schéma.

Samozřejmě, je to jen pár běžně dostupných součástek, takže k použitým tranzistorům – T1 je běžný křemíkový N-P-N tranzistor, libovolný typ z řady KF nebo BF. Tranzistor T2 je výkonový typ, něco z řady KD nebo BD, v pokusném vzorku byl použit stařičký germaniový bez označení, doporučuji kouknout do katalogu a vybrat nějaký typ s dovoleným proudem kolektoru alespoň 1 až 1,5 A, tedy podle maximálně odebíraného proudu.

A jak toto zapojení pracuje? Dokud proud do zátěže (do spotřebiče) nepřestoupí nastavenou hodnotu, tranzistor T2 zůstává otevřený a je na něm jen minimální úbytek napětí. Při zvětšení proudu do zátěže nad nastavený, zvětšuje se úbytek napětí na tranzistoru T2 a tím se zvýší napětí, přicházející přes R4 na bázi T1, který se začne otevírat. Proces lavinovitě pokračuje díky kladné zpětné vazbě přes odpor R4, v důsledku toho se tranzistor T2 uzavře a proud přes něj přestane protékat, tím se objeví plné napětí mezi jeho kolektorem a emitorem a v důsledku toho se rozsvítí LEDka signalizující přetížení.

Hodnoty odporů ve schématu odpovídají nastavenému proudu 1A, pro jiné hodnoty se musí přepočítat, ale klid, není to nic složitého. Hodnoty odporů R3 a R4 určíme podle vzorců:

kde Uvst je vstupní napětí ze zdroje ve voltech, BT2 je součinitel zesílení ( h21E, beta) tranzistoru T2, Izmax je maximální proud zátěže v ampérech.

P3 je ztrátový výkon na odporu R3, tedy minimální výkon na který by měl být dimenzován.

Hodnotu odporu R4 při proudech do 1,5A vypočítáme podle

a při proudech 1,5 až 10A podle vzorce