VZDÁLENOST SPOJENÍ PRO PMR

Jistě všichni znáte ty reklamy prodejců PMR staniček – pro spojení až 12 km. Ach jo, zkušenost mnoha uživatelů ale říká něco jiného. Po jednom z dotazů, který jsem na toto téma dostal, a že prý zda se nejedná o klamavou reklamu, jsem byl nucen zpracovat tento článek. Tak tedy, vážení přátelé, prodejce má pravdu, prohlédněte si následující obrázek.

Výpočet teoreticky možné vzdálenosti spojení na PMR stanicích nad povrchem země.

H1, H2 – výška antény nad zemí

R – poloměr země

L – potenciální vzdálenost přímé viditelnosti.

Několik výsledků pro různé výšky antény:

H1, H2

Výška antén (m)

L1

(km)

L2

(km)

L

Teoreticky max. vzdálenost spojení

1

3,57

3,57

7,14

1,5

4,37

4,37

8,74

2

5,04

5,04

10,08

3

6,18

6,18

12,36

Zde jasně vidíme, že oněch 12 kiláčků se skutečně dá docílit, ba i mnohem více, pokud budeme my i protistanice na vysokých kopcích, tedy alespoň teoreticky. Ale běda, bude-li mezi námi nějaká překážka, budova, les a podobně. To už se tam ty naše mrňavé vlnky neprotlačí. A to je také důvod mnoha zklamání.

Tak. Až sem je to určeno těm, kteří chtějí vědět jestli to funguje, a dále alespoň stručně pro ty, kteří chtějí vědět proč to tak funguje.

Pásmo VKV je specifické tím, že jsou slyšitelné jen stanice které jsou v přímé viditelnosti (jsou zde samozřejmě odrazy od kopců hor a budov, takže ta přímá linie mezi vysílačem a přijímačem není až tolik nutná). V pásmu velmi krátkých vln přibližně od 100 MHz výše se poměrně málo projevuje ohyb, takže přerušení přímé viditelnosti mezi vysílací a přijímací anténou vede k prudkému poklesu intenzity elektrického pole. Není tedy možné, aby byla stanice z Ostravy slyšitelná třeba v Plzni bez použití velkého výkonu a velmi vysokého vysílacího místa.