JAK PROJEKTOVAT PLOŠNÝ SPOJ

Také jeden z velmi častých dotazů. Chtěl bych si postavit tohle a tohle, ale u popisu není uveden obrázek plošného spoje. Věci se mají tak, že je mnoho jednoduchých konstrukcí, které ani plošný spoj nepotřebují, ale i kdyby – přeci konstrukce zde (a i jinde) popsaných zařízení je pouze inspirace, jak se dá něco řešit, a což je také podstatné, návrh plošného spoje patří k radioamatérské zručnosti. Podívejme se tedy na jednoduché zapojení klopného obvodu – multivibrátoru, jaký již zde na těchto stránkách byl popisován, a ukažme si, jak navrhnout plošný spoj.

Obrázek 1 – zapojení multivibrátoru.

Toto zapojení si překreslíme do jiného tvaru, abychom odstranili křížení spojů, v praxi bychom s tím měli problémy.

Obrázek 2 – překreslené zapojení

A můžeme začít s návrhem. Schematické značky překreslíme do reálného tvaru a spoje „zakroutíme“ tak, aby se nekřižovaly:

Obrázek 3 – náčrt spojů

Takže nezbývá než spoje dostatečně rozšířit, třeba takhle:

Obrázek 4 – hotový nákres spojů

A konečně si poznamenat rozmístění součástek, kam která patří.

Obrázek 5 – rozmístění součástek

A JE TO………

viz také www.elektroda.pl