CÍVKY NA PLOŠNÝCH SPOJÍCH

Někteří z domácích radiokutilů mívají problémy s vinutím cívek, nojo, tak to zkusíme jinak. Když už si navrhujeme plošný spoj (tišťák) pro své zařízení, což tak nakreslit a vyleptat i tu cívku? Ukážeme si, jak na to.

Vypadá docela jednoduše, žejo? No a aby jste si rozměry nemuseli počítat, použijeme kdysi dávno osvědčenou pomůcku – nomogram.

Pro ty koumavější uvádím dodatek z učiva střední školy:

Indukčnosti do 20uH

kde:

L- indukčnost

k - konstanta dle obrazce

a - viz. obrázek

c - viz obrázek a vzorec c=Šs.N+Šm(N-1)

Šs - šířka spoje Šs=Šm

Šm - šířka mezery

k= 0,0555

Postup návrhu:

L dosazujeme v uH

a,c dosazujeme v cm

Důležité je určit hodnotu a. Ta se dá určit :

jako průsečík dvou funkcí (levá a pravá strana rovnice).

Pak již stačí jen nakreslit obrazec a HOTOVO.

Zdroj http://hamradio.pl/