CÍVKY NA PLOŠNÝCH SPOJÍCH

Zde uvádím jednoduchý nomogram, jehož pomocí si můžete snadno a jednoduše navrhnou cívky 

(s menší indukčností) na destičce plošného spoje.

Zdroj http://hamradio.pl/