Pětiosmina pro 145 MHz na auto

Tato anténa vznikla úpravou antény http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ant_2m_bastl.htm na žádost jednoho provozovatele FM dvoumetru, který se od něj nedokázal odloučit ani v autě. Její hlavní výhodou je, že hlavní lalok vyzařuje pod úhlem cca 15° (viz obrázek), což výrazně pomáhá provozu přízemní vlnou. V horizontální rovině je diagram záření všesměrový, teoretický zisk antény je 3,5 dB.

Diagram záření antény 5/8 λ ve vertikální rovině.

V podstatě jde o zkrácenou anténu 3/4 λ. Kompenzačním a zároveň přizpůsobovacím prvkem je zde cívka (indukčnost) v patě zářiče. Základem antény je zářič vyrobený z tvrdšího ocelového prutu o průměru 3 mm a délce cca 120 cm. Zpracuje výkon do přibližně 50W.

Cívka je navinuta na odřezku umělohmotné trubky o průměru 16 mm a má 10,5 závitů vodiče 1 až 2 mm, odbočka je na 4 závitu od zářiče

Literatura:
Jacek Matuszczyk SP2MBE, “Poradnik antenowy dla krótkofalowców”, WKiŁ 1996