ANT 5/8

Mezi uživateli VHF pásem, ba i CB stanic, je ve značné oblibě anténa tak zvaná „pětiosmina“, čili anténa s délkou zářiče 5/8 vlnové délky. Ale pozor! Zde se nejedná o mechanickou, ale o elektrickou délku. Elektrické prodloužení zde představuje cívka L, jejíž indukčnost doplní chybějící mechanickou délku.

Rozměry takové antény jsou jasné z obrázku, takže jen stručně:

-         horní část od cívku ke konci = Lambda půl (Lambda = vlnová délka)

-         dolní část od konektoru k cívce = 0,23 Lambda

-         Protiváhy = Lamda / 4

-         Úhel náklonu protiváhy = 30 stupňů od horizontální roviny.

-         Počet závitů cívky 5 až 6 na průměru 16 mm. Roztahováním a stlačováním závitů se nastaví minimální PSV.

Pokusně byla tato anténa zhotovena i pro pásmo 433 MHz z měděného izolovaného elektrikářského vodiče 2,5 mm2. Horní část nad cívkou měla délku 340 mm, dolní část pod cívkou měla délku 155 mm, délka cívky 60 mm, délka protiváhy po 168 mm.

Během zkoušek byly zjištěny tyto skutečnosti:

Změna úhlu náklonu protiváhy má vliv na vstupní impedanci antény a tím tedy i na PSV, se zvětšením úhlu náklonu (dolů) sice klesá PSV, ale kupodivu i klesá vyzářený výkon, tedy konkrétně výchylka na čichátku umístěném 10 m daleko. Při zmenšování náklonu protiváhy (směrem k horizontální rovině) prudce roste PSV. Optimální náklon byl vylaborován na 25 až 30 stupňů.

V porovnání s klasickou GP anténou lambda čtvrt, má tato anténa znatelné zesílení a lépe pracuje i při příjmu, vzhledem ke své větší délce.

V případě použití této antény v pásmu 2 metry vychází horní část 105 cm, dolní část 47,6 cm, protiváhy 51,7 cm a cívka 6 závitů na průměru 16 mm o délce 6 cm. Na minimální PSV byla doladěna opatrným zkracováním horní části.

Zdroj http://mk748.ru/