RLC METR NA POČÍTAČI

Verze 1.10

ON7YD, známý propagátor amatérského pásma 2 200 metrů, navrhl a dal k dispozici radioamatérské veřejnosti jednoduché řešení měřiče odporů, kondenzátorů a cívek. Jeho hlavní výhody jsou snadná reprodukovatelnost a hlavně nízká cena a minimální hardwarové nároky. Použitím 2 odporů, 2 kondenzátorů a zvukové karty v počítači získáme možnost měření:

- Kapacit (od 5pF do 5uF)
- Indukčnosti (od 5uH do 50mH)
- odporů (od 5 Ohm do 50 MOhm)

 Tato novější verze 1.10 umožňuje kvalitnější měření fázového posunu, takže je méně kritická na kvalitu zvukové karty.


Jeho princip činnosti je velice jednoduchý: střídavé napětí, se známým kmitočtem, je přivedeno na známý odpor (R), v sérii s neznámou impedancí (X). na poměru napětí (Ux / Ur) na bázi, a určíme fázový posuv mezi Ux a Ur neznámé impedance (X). Samozřejmě, implementovat tento princip pomocí zvukové karty není jednoduché. Na vysokých impedancích je Ur blízké nule a na nízkých impedancích je Ux blízké nule. V obou případech je obtížné dosáhnout dostatečné přesnosti, především díky nepřesnému měření fáze.

Zvuková karta v podstatě není příliš vhodná pro použití v měřiči RCL, a to zejména z důvodu nízké vstupní impedance a relativně velké vstupní kapacity. Kromě toho existuje mnoho variant zvukových karet v souvislosti se vstupní impedancí, vstupní kapacitou, citlivostí linkového vstupu a výstupní úrovně pro reproduktor.

Ale – povaha radioamatérů je taková, že se pokouší pro své účely využít i věci, které pro ně nejsou určeny.

Všechny tyto problémy byly vyřešeny pomocí Fourierovy transformace Ur a Ux a použíty k výpočtu poměru napětí a fázového posunu. Použitím mnoha výpočtů a několika triků je možné postavit relativní přesný (a velmi levný) RCL-metr.

Požadavky na systém.
Minimálně je zapotřebí Pentium 200MHz s 8MB RAM (doporučeno 16 MB nebo více)
Zvuková karta, která dokáže zpracovat 16 bit vzorkovací kmitočet ADC/44 kHz. U starších a levnějších karet je přesnost měření omezena. Samozřejmě, že vstup LINE IN a výstup SPEAKER OUT musí být stereo, mono nelze použít.

    

DOWNLOAD PROGRAMU (ZIP)

Autor  Rik Strobbe     ON7YD
              Villadreef 14   

              B-3128 Baal    

              Belgium
              on7yd@uba.be!EF(`mailto:on7yd@uba.be?subject="RCL METER"',`',9,`SHM_contents000x')