POČÍTAČOVÝ HLAS

Toto zajímavé zapojení umožňuje zajímavým způsobem zkreslit hlas, takže vypadá, jako by mluvil počítač ve Sci-Fi filmech. Zařízení se skládá ze dvou bloků – generátoru modulačního signálu a vlastního modulátoru. Jako prvý blok je použit známý časovač 555 zapojený jako impulsní generátor s kmitočtem kolem 10 Hz, který je dán hodnotou odporů R1, R2 a kapacitou kondenzátoru C2. Modulátor s tranzistorem KC509 nebo podobným, je použit ve velmi zjednodušeném zapojení, ale pro daný účel pracuje naprosto spolehlivě. Tranzistor T1 pracuje jako proměnný odpor řízený napětím a spolu s odporem R4 tvoří proměnný atenuátor.

Vzniklá zkreslení přidají do spektra výstupního signálu další kmitočty, které změní barvu a harmonickou sestavu hlasu, který pak se liší od originálu.

Zdroj Electronics Experimenters Handbook