PÁSMOVÁ PROPUST

Často bývá problémem jak vyřešit laděné obvody na vstup přijímače (či výstup transceiveru), abychom neměli problémy s ladicím kondenzátorem a mnoha cívkami, přitom aby zůstala zachována vstupní i výstupní impedance požadovaných 75 ohmů (raději používám 75 ohmů impedanci, jednak pro příjem je výhodnější, a hlavně dá se sehnat mnohem levněji). S tímto problémem jsem se setkal také při stavbě nového přijímače pro amatérská pásma, takže jsem použil vzorce, které uvádí UA3TW. No a jelikož se toto zapojení osvědčilo, seznámím s ním i ostatní zájemce.

Na obrázku je uvedena jednoduchá pásmová propust, která se vyznačuje použitím pouze tří cívek pro 9 amatérských pásem.

Tabulka kapacit kondenzátorů:

Pásmo MHz

1,9

3,6

7

10

14

18

21

24

28

C1 pF

12800

3000

650

320

150

91

68

51

36

C2 pF

15300

5900

2100

1300

740

520

410

340

260

Šířka kHz

90

170

330

470

660

850

1000

1100

1300

DC1/Df

1500

150

12

 

 

 

 

 

 

Poslední řádek tabulky uvádí, o kolik je nutno změnit kapacitu kondenzátoru C1, aby se změnil kmitočet obvodu o 50 kHz.

Zdroj http://rf.atnn.ru/s4/urt-195.html