PÁSMOVÉ FILTRY

Dostávám různé dotazy. Jeden z nich je také často například jak si zhotovit pásmové filtry pro jednotlivá amatérská pásma, a to jak pro vysílače, tak i pro přijímače (to nejčastěji). Nuže není v tom žádný rozdíl, použít se dají pro obojí.

Použijeme zapojení dle tohoto obrázku, součástky podle následující tabulky a máme po starostech. Nic jednoduššího.

Pásmo

MHz

C1 a  C3

pF

C2

pF

L1 a L3

uH

L2

uH

Dolní mezní

kmitočet MHz

1,8

4 000

400

2,2

22

1,75

3,5

2 000

200

1,1

11

3,38

7

1 000

100

0,55

5,5

6,78

14

500

50

0,28

2,8

13,56

21

330

33

0,18

1,8

20,76

28

250

25

0,14

1,4

27,39

Ještě by jste někteří mohli mít problémy se zhotovením potřebných cívek, tedy s určením počtu jejich závitů, tak i to je jednoduché:

L = (0.01*D*n*n) / (l/D+0.44);

kde L je výsledná indukčnost v uH (mikrohenry)

D je průměr, na kterém je cívka vinuta (na kostře nebo vzduchově) v cm

n je počet závitů

l je délka vinutí v cm

Pro tyto případy je důležité, aby délka cívky nebyla větší než l = 2D

Autor RA4A