Párování diod

 

V mnoha případech potřebujeme párované diody, tedy takové, které mají shodnou voltampérovou charakteristiku. Například do balančních směšovačů v přímosměšujících přijímačích, nebo v modulátorech SSB a DSB vysílačů, jaké zde byly popsány. Nejjednodušší přípravek pro jejich výběr je uveden na obrázku.

Pokud jsou obě diody shodné, ručička mikroampérmetru zůstane v nulové poloze při změnách napětí potenciometrem 470 ohmů. Vybíráme tedy takové diody, u nichž je změna výchylky měřidla co možná nejmenší.