Rychlé přizpůsobení antény.

 

Často je zapotřebí – obzvláště při vysílání z přechodného stanoviště – použít k vysílání náhražkovou anténu, kus drátu neurčité délky. Nastávají potom potíže s jeho přizpůsobením k vysílači tak, aby byl vyzářen co největší výkon. Jak prakticky vyzkoušel ZL1BNV, lze téměř ve všech případech uspět s anténním členem, složeným z jedné cívky a jednoho kondenzátoru. Nejčastěji využitelné je zapojení podle obrázku 1. Pokud nevyhoví, použijeme zapojení podle obrázku 2 nebo 3.

 

Anténní člen nastavujeme tak, že mezi koaxiální kabel od zařízení a vstup anténního členu zapojíme měřič ČSV a cívkou i kondenzátorem ladíme na nejmenší odražený výkon. Potom doladíme vysílač na maximální výkon a celý postup několikrát opakujeme.

 

Ladicí kondenzátor může mít kapacitu asi 200 pF a cívku s běžcem (inkurant z RSI6K a podobný nebo vario z radiostanice FuG10) můžeme nahradit i běžnou cívkou s více odbočkami s indukčností asi 30 až 100 μH (například z anténního dílu RM31).