SIGNALIZACE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Tento obvod slouží k signalizaci otevřených dveří, i když má ještě mnoho dalších použití, jako například signalizace vniknutí na pozemek, hlídání zboží a podobně. Pokud je jeho signalizace přechodně nežádoucí, stačí jej pouze vypnout od napájení, a v případě potřeby opět zapnout. Zapojení je v podstatě tónový (nf) generátor. Na dveřích jsou dva kovové kontakty, při jejich propojení (dveře zavřené) je propojena báze tranzistoru T1 se záporným pólem napájení, a tedy je tranzistor uzavřený. Po otevření dveří se kontakty rozpojí, tranzistor T1 se otevře proudem přicházejícím přes odpor R1 a zapojení se rozkmitá na akustickém kmitočtu, který je pak slyšet z reproduktoru.

Jednou z dalších možností použití tohoto zapojení je například hlídání pozemku, třeba zahrady a podobně. Kousek nad zemí natáhneme slabounký drát, který zastoupí dveřní kontakty, a po jeho přetržení se zařízení uvede do chodu. Pro zajímavost bylo toto zapojení použito i pro hlídání zboží v regálu, balíček svou vahou držel kontakty stisknuté, po jeho zvednutí se kontakty rozpojily a zbytek již zde byl popsán.

Námět http://www.eleccircuit.com