NEJJEDNODUŠŠÍ OSCILOSKOP

Občas se ve výprodeji a na různých burzách objeví malé obrazovky pro osciloskop. No a což takhle zhotovit si jednoduchý přístroj, který je v radioamatérské dílně velmi užitečný!

Nesnáz může vzniknout při zjišťování vývodů obrazovky, pokud je to některý exotický, méně obvyklý typ ke kterému nejsou k dispozici příslušné údaje, nezbývá než se snažit pohledem vystopovat jednotlivé vývody. Značně rozšířený typ je například Teslácká 7QR20, viz data:

Občas se také vyskytují produkty firmy Telefunken, například typ LB7/15:

Kromě této obrazovky již potřebujeme jen pár běžně se vyskytujících součástek, a samozřejmě také napájecí zdroj, který nám bude dodávat střídavé napětí pro žhavení a stejnosměrné napětí 300 V. Je sice jednoduché získat takové napětí beztransformátorovým zdrojem, přímo ze sítě, ale něco takového upřímně nedoporučuji pro nebezpečí úrazu. Potřebný transformátor se opět dá koupit někde na burze, nebo jej vydolovat ze staršího elektronkového přijímače.Na jednu z desek svislého vychylování Y je přes oddělovací kondenzátor C2 přiváděno vstupní (měřené) napětí a na desku horizontálního vychylování X přivádíme časovou základnu, tedy pilovité napětí získané z generátoru tvořeného doutnavkou, odporem R4 a kondenzátorem C3. Jeho činnost je velice jednoduchá. Kondenzátor C3 se nabíjí přes odpor R4 tak dlouho, až napětí na něm dosáhne zápalného napětí doutnavky. Tím se kondenzátor vybije a celý cyklus se opakuje.

Napájecí napětí 300 V vyhoví pro většinu jednoduchých experimentů, a to i tehdy, je-li obrazovka určena pro pracovní napětí 1 000 V a více.

Nyní když přivedeme testovaný signál na vstup Y,  můžeme na stínítku obrazovky vidět jeho průběh. Citlivost osciloskopu, linearita, velikost světelného bodu a šířka pracovního pásma jsou sice oproti továrním osciloskopům poněkud horší, ale to se dá napravit – jednoduše si k již chodivému osciloskopu doplníme zesilovač vstupního signálu, časovou základnu s více kmitočtovými rozsahy a podobně. Prostě využijeme základní obvody. Pro další rozšiřování se můžete podívat třeba zde - http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm

Námět Б. Каинк