OSCILÁTOR CLAPP

V praxi na vyšších kmitočtech se téměř všude používají oscilátory, k výrobě kmitů, nejenom ve vysílačích, ale i v přijímačích a i v jiných zařízeních. Přitom hlavním požadavkem, kladeným na oscilátor, je stabilita kmitočtu. Zapojení oscilátorů je celá řada, v tomto článku si probereme typ, který publikoval James Kilton Clapp v roce 1948 a pro své dobré vlastnosti se okamžitě rozšířil jak mezi profesionály, tak i mezi amatéry, pod názvem OSCILÁTOR CLAPP.

Vnitřní mezielektrodové kapacity tranzistoru jsou v podstatě připojeny k laděnému obvodu L1 C1, který určuje kmitočet oscilátoru. Vzhledem k tomu, že hodnota těchto kapacit se mění při změnách napětí, teploty atd., dochází k nežádoucí nestabilitě kmitočtu oscilátoru. Na nízkých kmitočtech mají vnější kapacity připojené do obvodu značně větší hodnoty, než mezielektrodové kapacity tranzistoru, a proto je také vliv změn mezielektrodových kapacit mnohonásobně menší, než u oscilátorů na vyšších kmitočtech. Zde uvedené zapojení oscilátoru (Clapp) podstatně zmenšuje jejich vliv.


V tomto případě jsou paralelně k mezielektrodovým kapacitám tranzistoru připojeny kondenzátory s větší kapacitou a tím prakticky zmenšují až i odstraňují destabilizující faktory parazitních kapacit. Je ale samozřejmé, že všechny součástky připojené k laděnému obvodu musí být s vysokou tepelnou stabilitou.


Literatura:

J. K. Clapp, "An inductance-capacitance oscillator of unusual frequency stability", Proc. IRE, vol. 367, pp. 356-358, Mar. 1948.

Jiri Vackar, LC Oscillators and their Frequency Stability, TESLA Report 1949, ch. 4, [1]

Ulrich L. Rohde, Ajay K. Poddar, Georg Böck "The Design of Modern Microwave Oscillators for Wireless Applications ", John Wiley & Sons, New York, NY, May, 2005, ISBN 0-471-72342-8.

George Vendelin, Anthony M. Pavio, Ulrich L. Rohde " Microwave Circuit Design Using Linear and Nonlinear Techniques ", John Wiley & Sons, New York, NY, May, 2005, ISBN 0-471-41479-4.

A. Grebennikov, RF and Microwave Transistor Oscillator Design. Wiley 2007. ISBN 978-0-470-02535-2.

EE 322/322L Wireless Communication Electronics —Lecture #24: Oscillators. Clapp oscillator. VFO startup